Rada OIRP

Prezydium Rady OIRP

Członkowie organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach XI Kadencji (IX. 2020- IX 2024)

1. Andrzej Głogowski - Dziekan

2. Marcin Cecot - Wicedziekan

3. Elwira Skoczek - Wicedziekan

4. Łukasz Wydro - Wicedziekan

5. Maciej Stemplewski - Skarbnik

6. Beata Cedro-Łosak - Sekretarz

7. Przemysław Witkowski - Członek Prezydium - Rzecznik Prasowy


Członkowie organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach XI Kadencji (IX. 2020- IX 2024)


Prezydium Rady OIRP

Członkowie Rady:

1. Arczyński Piotr

2. Barański Roman

3. Ciechanowska Grażyna

4. Filiks Weronika

5. Marek-Fołta Bernadetta

6. Musiałek Justyna

7. Nowak Tomasz

8. Sibiga Aneta

9. Śnioch Marta

10. Wójcik Michał

11. Zieleziński Jacek