Trochę historiiOkręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach I Kadencja (1983-1987)

 

FUNKCJA W SAMORZĄDZIE

IMIĘ I NAZWISKO

Dziekan

Ignacy Grum

Wicedziekan do listopada 1985r.

Jerzy Herman

Wicedziekan od listopada 1985r.

Lucyna Czerska

Wicedziekan od listopada 1985r.

Krzysztof Bodio

Wicedziekan

Regina Zaborska

Sekretarz

Józef Domaradzki

Zastępca Sekretarza

Kazimierz Kudlicki

Skarbnik

Henryk Grzywka

Członkowie Rady

Jerzy Borkowski

Marian Banaśkiewicz

Bożena Bielska

Halina Łukasiewicz

Wiesław Roleder

Tadeusz Dąbrowski

Jan Drelicharz

Janusz Gogowiecki

Jan Ilcewicz

Ryszard Kosacki

Bolesław Kowalczyk

Adam Kiełbowski

Edward Król

Kazimierz Kwaśniak

Adam Lewandowski

Teresa Lubas

Sławomir Malik

Jerzy Magiera

Marian Milczek

Marian Szwarc

Anna Wojciechowska

Tadeusz Wołowiec

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

do listopada 1985r.

Lucjan Nawierski

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

od listopada 1985r.

Jerzy Dzido

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego


Tadeusz Brodzki

Teresa Chrzanowska (Borkowska)

Bożena Czarnecka

Andrzej Jędrzejewski

Anna Karelus

Elżbieta Laskowska

Michał Samek

Rzecznik Dyscyplinarny

Jerzy Wiśniewski

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Aleksandra Golonka

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Ryszard Misiewicz

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Jan Dąbal

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Bogusław Kowalski

Zofia Leśniewska

Antoni Ptak

Teresa Wieczorek

Delegaci na zjazd

Krzysztof Bodio

Lucyna Czerska

Ignacy Grum

Kazimierz Kudlicki

Regina Zaborska

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych

Ignacy Grum


Regina Zaborska

Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Kazimierz Kudlicki

 


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach II Kadencja (1987-1991)

FUNKCJA W SAMORZĄDZIE

IMIĘ I NAZWISKO

Dziekan

Ignacy Grum

Wicedziekan

Lucyna Czerska

Wicedziekan

Regina Zaborska

Sekretarz

Gustaw Waligórski

Skarbnik

Zbigniew Czajor

Członkowie Rady
Krzysztof Bodio

Stanisław Buczma

Bożena Bielska

Józef Domaradzki

Wiesław Roleder

Tadeusz Dąbrowski

Jan Ilcewicz

Maria Jaczkowska

Andrzej Jędrzejewski

Halina Łukasiewicz

Anna Kołodzińska

Kazimierz Kudlicki

Marian Milczek

Jacek Nehrebecki

Maria Szydłowska

Zdzisław Zięba

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego


Jerzy Dzido

Zastępca Przewodniczącego

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Wojciech Arczyński

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego


Barbara Buczek

Teresa Borkowska

Jan Jasik

Anna Karelus

Krystyna Kijanka

Jerzy Kowalik

Maria Palmowska

Wiesław Tam

Rzecznik Dyscyplinarny

Jerzy Matuszyk

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Anna Wojciechowska

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Henryk Pożyczka

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Ryszard Kalinowski

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Bogusława Boyen

Elżbieta Cieślik

Stanisław Król

Janina Sagatowska

Delegaci na zjazd

Krzysztof Bodio

Zbigniew Czajor

Lucyna Czerska

Ignacy Grum

Jan Ilcewicz

Regina Zaborska

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych

Ignacy Grum

Jan Ilcewicz

Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Kazimierz Kudlicki

Zastępca Głownego Rzecznika Dyscyplinarnego

Krzysztof Bodio


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach III Kadencja (1991-1995)

FUNKCJA W SAMORZĄDZIE

IMIĘ I NAZWISKO

Dziekan

Ryszard Kalinowski

Wicedziekan

Regina Zaborska

Wicedziekan

Lucyna Czerska

Sekretarz

Grażyna Brzezińska

Skarbnik

Stanisław Buczma

Członkowie Rady


Andrzej Bieńkowski

Krzysztof Bodio

Teresa Borkowska

Kazimierz Chmiel

Mirosława Głowacka

Ignacy Grum

Andrzej Hatalski

Jan Ilcewicz

Adam Lewandowski

Elżbieta Laskowska

Halina Łukasiewicz

Krystyna Kubicka

Kazimierz Kudlicki

Stanisław Król

Jadwiga Nowak

Barbara Szmyd

Jerzy Warchoł

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Gustaw Waligórski

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego


Julian Chojnacki

Elżbieta Cieślik

Zygmunt Gondek

Mieczysława Jagielska

Grażyna Jesionek

Anna Karelus

Dorota Mamot

Marek Nowaczek

Rzecznik Dyscyplinarny

Janusz Nowak

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Artur Czaban

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Jerzy Matuszyk

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Nowak

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Kazimierz Chmiel

Stanisław Król

Delegaci na zjazd


Krzysztof Bodio

Grażyna Brzezińska

Zbigniew Czajor

Lucyna Czerska

Ignacy Grum

Jan Ilcewicz

Dorota Mamot


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach IV Kadencja (1995-1999)

FUNKCJA W SAMORZĄDZIE

IMIĘ I NAZWISKO

Dziekan

Andrzej Hatalski

Wicedziekan

Krzysztof Bodio

Wicedziekan

Wiesław Roleder

Sekretarz

Grażyna Brzezińska

Skarbnik

Halina Cyranowska

Członkowie RadyLucyna Czerska

Tadeusz Czyż

Mirosława Głowacka

Jan Ilcewicz

Ignacy Grum

Grażyna Grzmil

Krystyna Kijanka

Kazimierz Kudlicki

Halina Łukasiewicz

Wiesław Tam

Regina Zaborska

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Gustaw Waligórski

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego


Andrzej Bieńkowski

Barbara Buczek

Maria Iwaszczukiewicz

Dorota Mamot

Marek Nowaczek

Zofia Piotrowska

Jerzy Podgórski

Maria Sawicka-Biernacka

Rzecznik Dyscyplinarny

Jerzy Matuszyk

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Elżbieta Cieślik

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Grzegorz Karpeta

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Nowak

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Cieślik

Maria Pawłowska

Delegaci na zjazd
Elżbieta Cieślik

Lucyna Czerska

Ignacy Grum

Jan Ilcewicz

Halina Łukasiewicz

Wiesław Roleder

Regina Zaborska

Zbigniew Zając

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych

Lucyna Czerska

Ignacy Grum

Jan Ilcewicz

Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Tadeusz Czyż

Kazimierz Kudlicki

Członkowie Wyższej Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Cieślik

Zbigniew Zając


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach V Kadencja (1999-2003)

FUNKCJA W SAMORZĄDZIE

IMIĘ I NAZWISKO

Dziekan

Andrzej Hatalski

Wicedziekan

Krzysztof Bodio

Wicedziekan

Wiesław Roleder

Sekretarz

Grażyna Brzezińska

Skarbnik

Halina Cyranowska

Członkowie Rady

Tadeusz Czyż

Mirosława Głowacka

Ignacy Grum

Grażyna Grzmil

Jan Ilcewicz

Kazimierz Kudlicki

Halina Łukasiewicz

Irena Palacz

Wiesław Tam

Jerzy Warchoł

Regina Zaborska

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Gustaw Waligórski

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego


Ewa Bieniowska (Szafran)

Andrzej Bieńkowski

Teresa Borkowska

Halina Jankowska

Grzegorz Karpeta

Jolanta Lesisz

Dorota Mamot

Anna Polańska

Rzecznik Dyscyplinarny

Helena Górniak

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Barbara Buczek

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Waldemar Stępnikowski

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Nowak

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Anna Frączek

Maria Pawłowska

Delegaci na zjazd


Krzysztof Bodio

Grażyna Brzezińska

Halina Cyranowska

Mirosława Głowacka

Ignacy Grum

Grażyna Grzmil

Janina Łukaszewska

Jadwiga Nowak

Wiesław Roleder

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych

Ignacy Grum

Wiesław Roleder

Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Krzysztof Bodio

Halina Cyranowska


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach VI Kadencja (2003-2007)

FUNKCJA W SAMORZĄDZIE

IMIĘ I NAZWISKO

Dziekan

Andrzej Hatalski

Wicedziekan

Krzysztof Bodio

Wicedziekan

Wiesław Roleder

Sekretarz

Jadwiga Nowak

Skarbnik

Halina Cyranowska

Członkowie RadyMirosława Głowacka

Grażyna Brzezińska

Halina Łukasiewicz

Regina Zaborska

Lucyna Czerska

Grażyna Grzmil

Wiesław Tam

Kazimierz Kudlicki

Ignacy Grum

Tadeusz Czyż

Jerzy Warchoł

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Gustaw Waligórski


Członkowie Okręgowego Sądu DyscyplinarnegoAndrzej Bieńkowski

Ewa Wojciechowska

Elżbieta Molenda

Ewa Kowalczyk

Jerzy Podgórski

Marek Bedyński

Leszek Kobylski

Iwona Bator

Dorota Mamot

Anna Polańska

Jacek Szarek

Rzecznik Dyscyplinarny

Helena Górniak

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Waldemar Stępnikowski

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Danuta Leksińska-Kaleta

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Grażyna Ciechanowska

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Grażyna Ciechanowska

Anna Frączek

Maria Pawłowska

Delegaci na zjazdIgnacy Grum

Krzysztof Bodio

Gustaw Waligórski

Wiesław Tam

Halina Cyranowska

Mirosława Głowacka

Tadeusz Czyż

Halina Łukasiewicz

Grażyna Grzmil

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych

Wiesław Roleder


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach VII Kadencja (2007-2010)

FUNKCJA W SAMORZĄDZIE IMIĘ I NAZWISKO
Dziekan Mirosława Głowacka
Wicedziekan Tadeusz Czyż
Wicedziekan Halina Łukasiewicz
Wicedziekan Grażyna Grzmil
Sekretarz Helena Górniak
Skarbnik Halina Cyranowska
Członkowie Rady Grażyna Brzezińska
Małgorzata Czwarno-Sieroń
Ignacy Grum
Leszek Kobylski
Wiesław Roleder
Anna Polańska
Emilia Polańska
Marzena Radom
Jacek Szarek
Roman Wołowiec
Wiesław Tam
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Andrzej Bieńkowski
Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Henryk Sikorski
Antoni Ciechomski
Teresa Borkowska
Grzegorz Karpeta
Halina Jankowska
Zofia Piotrowska
Królikowski Bogdan
Ewa Bieniowska- Szafran
Joanna Gabała
Bogusława Boyen
Marek Nowaczek
Rzecznik Dyscyplinarny Danuta Leksińska-Kaleta
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Elżbieta Molenda
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Waldemar Stępnikowski
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Zbigniew Zając
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Grażyna Ciechanowska
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pawłowska Maria
Cieślik Elżbieta
Wiktor Goliat
Ignacy Grum
Tadeusz Czyż
Halina Łukasiewicz
Brzezińska Grażyna
Wojciech Chłopek
Halina Cyranowska
Elżbieta Cieślik
Grażyna Grzmil
Emilia Polańska
Delegaci na zjazd Aneta Taborowicz
Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych Andrzej Hatalski

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach VIII Kadencja (2010-2013)

FUNKCJA W SAMORZĄDZIE IMIĘ I NAZWISKO
Dziekan Mirosława Głowacka
Wicedziekan Halina Łukasiewicz
Wicedziekan Grażyna Grzmil
Sekretarz Helena Górniak
Skarbnik Halina Cyranowska
Członkowie Rady Grażyna Brzezińska

Małgorzata Czwarno-Sieroń

Tadeusz Czyż

Ignacy Grum

Bogdan Królikowski

Halina Matys

Zofia Piotrowska

Anna Polańska

Marzena Radom

Alicja Snopkiewicz

Jacek Szarek

Wojciech Zręda
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Elżbieta Molenda
Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Andrzej Bieńkowski

Halina Jankowska

Bernadetta Marek-Fołta

Cecylia Domaradzka

Aldona Figas

Grzegorz Karpeta

Jerzy Podgórski

Ewa Bieniowska- Szafran

Irena Palacz

Anna Ślęzak

Teresa Borkowska
Rzecznik Dyscyplinarny Danuta Leksińska-Kaleta
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Agata Cholewa
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Anna Garlicka
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Waldemar Stępnikowski
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Zbigniew Zając
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Grażyna Ciechanowska
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pawłowska Maria

Cieślik Elżbieta

Anna Waluszewska
Delegaci na Krajowy Zjazd Krzysztof Bodio

Mirosława Głowacka

Zofia Piotrowska

Grażyna Brzezińska

Maciej Gawiński

Ignacy Grum

Tadeusz Czyż

Bogusława Boyen

Halina Łukasiewicz

Grażyna Grzmil
Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych Wojciech Chłopek

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach IX Kadencja (2013-2016)

FUNKCJA W SAMORZĄDZIE IMIĘ I NAZWISKO
Dziekan Helena Górniak
Wicedziekan Mirosława Głowacka
Wicedziekan Anna Polańska
Wicedziekan Zofia Piotrowska
Sekretarz Marzena Radom
Skarbnik Elżbieta Molenda
Członkowie Rady Grażyna Brzezińska
  Barbara Buczek
  Małgorzata Czwarno-Sieroń
  Tadeusz Czyż
  Ignacy Grum
  Grażyna Grzmil
  Grzegorz Karpeta
  Iwona Kowalska
  Halina Matys
  Elwira Skoczek
  Wojciech Zręda
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Halina Cyranowska
Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Andrzej Bieńkowski
  Wadim Procko
  Bogumiła Skowron-Gwóźdź
  Jacek Szczeciński
  Grażyna Jesionek
  Jerzy Mróz
  Wiesław Roleder
  Figas Aldona
  Maria Ozimek
  Katarzyna Cieślik-Kalita
  Ewa Bieniowska-Szafran
  Anna Ślęzak
  Marek Żyła
Rzecznik Dyscyplinarny Danuta Leksińska-Kaleta
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Anna Garlicka
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Beata Lasak
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Agata Cholewa
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Michał Wójcik
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Krystyna Stodulska
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Cieślik Elżbieta
  Grażyna Ciechanowska
  Pawłowska Maria
Delegaci na Krajowy Zjazd Krzysztof Bodio
  Bogusława Boyen
  Grażyna Brzezińska
  Grażyna Ciechanowska
  Grażyna Grzmil
  Andrzej Hatalski
  Elżbieta Molenda
  Anna Polańska
  Wiesław Roleder
Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych Mirosława Głowacka

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach X Kadencja (2016-2020).

FUNKCJA W SAMORZĄDZIE:

IMIĘ I NAZWISKO:

Dziekan

Helena Górniak

I Wicedziekan

Andrzej Głogowski

Wicedziekan

Małgorzata Czwarno-Sieroń

Wicedziekan

Elwira Skoczek

Sekretarz

Beata Cedro-Łosak

Skarbnik

Marcin Cecot

Członkowie Rady:

Elżbieta Molenda (członek Prezydium/Rzecznik Prasowy)

Grażyna Brzezińska

 

Barbara Buczek

 

Weronika Filiks

Ignacy Grum

 

Grzegorz Karpeta

 

Justyna Musiałek

 

Tomasz Nowak

 

Marzena Radom

Michał Wójcik

Łukasz Wydro

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Halina Cyranowska

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

Marzena Dulęba

 

Andrzej Hatalski

 

Ewa Halicka

 

Przemysław Laskowski

Wadim Procko

Bogumiła Skowron-Gwóźdź

 

Piotr Urbanek

Aldona Figas

 

Maria Ozimek

Zofia Piotrowska

 

Monika Tam-Pastwa

 

Ewa Bieniowska-Szafran

Teresa Darska

 

Anna Ślęzak

 

Marek Żyła

Rzecznik Dyscyplinarny

Danuta Leksińska-Kaleta

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

Agata Cholewa

Anna Garlicka (od marca 2020r.)

Tomasz Iwański

 

Beata Lasak

 

Olimpia Tomaszewska-Kita (do marca 2020r.)

 

Katarzyna Cieślik-Kalita

Antoni Leśniewski

Magdalena Kwiatkowska

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Grażyna Ciechanowska

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

Piotr Modzelewski

 

Hanna Karpińska-Karolak

 

Bernadetta Marek-Fołta

Delegaci na Krajowy Zjazd:

Krzysztof Bodio

 

Grażyna Brzezińska

 

Marcin Cecot

 

Halina Cyranowska

 

Helena Górniak

Maciej Stemplewski

Weronika Filiks

 

Katarzyna Karpeta-Cholewa

Hanna Karpińska-Karolak

Iwona Zielezińska

Członek Krajowej Rady Radców Prawnych

wybrany przez Zgromadzenie OIRP w Kielcach

Andrzej Głogowski