Obszar działania

OBSZAR DZIAŁANIA

Zakres terytorialny działania OIRP w Kielcach obejmuje swym zasięgiem działania powiaty: białobrzeski, buski, grójecki, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, kozienicki, lipski, miechowski, niżański, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, przysuski, radomski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, stalowowolski, staszowski, szydłowiecki, tarnobrzeski, włoszczowski, zwoleński

oraz miasta na prawach powiatu: Kielce, Radom, Tarnobrzeg,

zgodnie z uchwałą Nr 3 z dnia 16 grudnia 1983 r. Krajowej Rady Radców Prawnych
w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib (t.j. Uchwała Nr 281/IX/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib).