Pełnomocnik z urzędu

Zgodnie z uchwałą Nr 227/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu, pełnienie obowiązków pełnomocnika z urzędu dotyczy wszystkich radców prawnych, bez względu na formę wykonywania zawodu.

Za zgodą radcy prawnego można go wyznaczyć poza kolejnością alfabetyczną. Wyrażenie zgody oraz jej aktualizacja następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej. Cofnięcie zgody wymaga złożenia pisemnego oświadczenia.