Dla Radców

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu zatrudni radcę prawnego – umowa na zastępstwo ,  ½ etatu. Praca 2 dni w tygodniu w siedzibie jednostki w godzinach 7.30 do 15.30

 

Wymagania:

· uprawnienia zawodowe radcy prawnego

· doświadczenie w pracy zawodowej

 

Zakres obowiązków:

·  udział w przygotowaniu, opiniowaniu umów  zawieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych,

·  bieżące doradztwo prawne wewnętrznym komórkom jednostki , w tym udzielanie wyjaśnień w zakresie wykładni  i stosowania przepisów prawa,

·  sporządzanie opinii prawnych,

·  reprezentowanie jednostki w postępowaniach sądowych i administracyjnych,

·  wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej.

 

Co oferujemy:

· atrakcyjne wynagrodzenie

· dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

· trzynaste wynagrodzenie,

· nagrody,

· pakiet socjalny

 

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie CV na mail: e.piechurska@remove-this.pzdp.radom.pl, tel kontaktowy r.pr. Ewa Piechurska : 690 998 646


Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim


Na prośbę Partnerów Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, w załączniku przesyłamy ogłoszenie o pracę na stanowisko - Prawnik do Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego


OGŁOSZENIE

 

 

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Janczycach poszukuje radcy prawnego specjalizującego się w prawie handlowym celem jednorazowego zlecenia, którego przedmiotem będzie przegląd umowy spółki i regulaminów organów spółki oraz ich dostosowanie do obowiązującego porządku prawnego.

 

Wymagania:

• uprawnienia zawodowe radcy prawnego,

• dobra znajomość prawa handlowego,

• doświadczenie w tworzeniu dokumentów z zakresu prawa handlowego

• umiejętność samodzielnego sporządzania dokumentów z zakresu prawa handlowego

 

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do przesyłania swojej oferty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres poczty elektronicznej: zapytania@mzgok.com.pl w terminie do 7 lipca 2023 roku. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez wskazany adres e-mail.

 

Zastępstwo procesowe - Poznań

 

Jako radca prawny podejmę się współpracy w zakresie zastępstw procesowych w sprawach cywilnych i gospodarczych na terenie Miasta Poznania. Wystawiam FV.

Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem telefonu 664 193 750.

 

Ogłoszenie - zastępstwo procesowe

Szanowni Państwo,

poszukuję zastępstwa procesowego przezd Sądem Rejonowym w Kielcach, Wydziałem Gospodarczym w dniu 13 czerwca 2023r. godz. 12.00 / sprawa : zawezwanie do próby ugodowej/.

r.pr.Dorota Słowińska,
tel. 509 927 866,
e-mail: kancelaria@dorotaslowinska.pl

 

Adwokat - Radca prawny - prawo cywilne i postępowania sporne

 

Twój zakres obowiązków:

Kancelaria poszukuje do swojego kieleckiego biura radcy prawnego lub adwokata, który dołączy do działu procesowego kancelarii.

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu sporów na każdym ich etapie, zarówno przed sądami powszechnymi obu instancji, jak i przed Sądem Najwyższym, w szczególności w zakresie sporów z instytucjami finansowymi (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe), Skarbem Państwa a także sporów korporacyjnych.

Doświadczenie w kierowaniu zespołem prawników będzie dodatkowym atutem.

Nasze wymagania:

- Tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata.

- Min. 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem sporów, w tym minimum rok wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

- Bardzo dobra znajomość przepisów prawa cywilnego, prawa gospodarczego, postępowania cywilnego.

- Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie z uwzględnieniem terminologii prawniczej.

- Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.

- Umiejętność pracy w zespole.

- Dokładność i rzetelność.

To oferujemy:

- Kontrakt B2B lub umowa o pracę.

- Elastyczny czas pracy.

- Możliwość współtworzenia działu procesowego w naszej kancelarii.

- Pracę nad sprawami wymagającymi tworzenia niestandardowych pomysłów i umożliwiającymi uzyskiwanie precedensowych rozstrzygnięć.

- Możliwość rozwoju zawodowego w kancelarii tworzonej przez ekspertów.

O nas:

Jesteśmy kancelarią prawną, której jedną ze specjalizacji jest prowadzenie sporów.

Pomagamy także osobom dochodzącym roszczeń w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych oraz innych produktów oferowanych przez podmioty rynku finansowego.

Nasi prawnicy reprezentowali z sukcesem Klientów w sporach z instytucjami finansowymi (m. in. bankami, ubezpieczycielami, leasingodawcami), na przykład w sprawach dotyczących umów kredytów z elementem walutowym, umów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, umów leasingu, regresu ubezpieczeniowego po wypowiedzeniu umowy kredytu.

Reprezentujemy Klientów w nietypowych procesach, na przykład w sprawach o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa.

Prawnicy Kancelarii są prelegentami na konferencjach i szkoleniach. Nasze publikacje można znaleźć m.in. w „Rzeczpospolitej” oraz serwisie Prawo.pl.

 


"OGŁOSZENIE LEX SECURE DLA RADCÓW PRAWNYCH/APLIKANTÓW O CHĘCI NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY"


Radca prawny nawiąże współpracę

Radca prawny chętnie nawiążę współpracę z innym radcą prawnym bądź adwokatem, polegającą na merytorycznym wsparciu w bieżących sprawach kancelarii.
Miejsce pracy: Kielce
Interesuje mnie również praca zdalna.
Proszę o kontakt e-mail: kielceradcaprawny@remove-this.gmail.com
Zainteresowanym prześlę CV.


Konkurs na stanowisko - Radcy Prawnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne (formalne):   

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- nieposzlakowana opinia

kwalifikacje zawodowe:

- wykształcenie: wyższe prawnicze

- uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzonego wpisem na Listę Radców Prawnych

- prawo jazdy kategorii B

Miejsce wykonywania pracy:

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce

Warunki pracy:

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:   

- CV,

- list motywacyjny,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i wpis na Listę Radców Prawnych,

- oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata, że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Składanie dokumentów:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty należy składać do 14.02.2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Miejsce składania dokumentów

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

ul. Prendowskiej 7

25-395 Kielce

pokój nr 103

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Radcy Prawnego" Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i można je odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru w pokoju nr 103  (nieodebrane dokumenty nie będą odsyłane).

W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 34 02 855

Szczegółowe informację pod linkiem https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2582&Itemid=40


Radca prawny nawiąże współpracę zdalną

Radca prawny/mediator sądowy/Inspektor ochrony danych osobowych nawiąże współpracę zdalną w zakresie obsługi spraw procesowych, spraw odszkodowawczych, windykacji należności, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i prawa pracy.

Kontakt: t.wojcik@remove-this.kancelaria-teodorawojcik.pl


Stanowisko Radca Prawny

Kancelaria Wachowicz – adwokaci i radcowie prawni z siedzibą w Radomiu, nawiąże współpracę z radcą prawnym posiadającym doświadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

Zakres obowiązków obejmuje:

- pełnienie raz w tygodniu, 2 godzinnego dyżuru w siedzibie JSM (20 km od Radomia),

- opiniowanie projektów umów oraz aktów prawa miejscowego,

- udzielanie porad prawnych oraz konsultacji pracownikom JSM,

- doradztwo w procedurze zamówień publicznych,

- przygotowywanie opinii prawnych, 

Propozycję współpracy proszę kierować mailowo na adres: adwokat@mikolajwachowicz.pl do 24 grudnia 2022 r. 


Substytucja

Radca prawny poszukuję pełnomocnika do substytucji na rozprawie przed sądem Rejonowym w Kielcach, Wydział I Cywilny. W dniu 9 stycznia 2023r., godz. 8:30. Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku, sporna, informacyjne słuchanie stron (3 osoby wezwane). Proszę o kontakt pod adresem kancelaria@remove-this.bspitalniak.pl


Nazwa stanowiska: Counsel, Contracting High-Tech w Genpact PLN sp. z o.o. (praca zdalna)

Opis stanowiska:

Key Traits

 • Independent problem-solver, with ability to exercise judgment on key legal and risk matters, under supervision and in consultation with Senior Counsel and other members of the Legal team
 • Excellent, self-starting, organizational and project management skills with experience in coordinating multi-task responsibilities and projects
 • Excellent decision-making and execution skills
 • Detail- and solution-oriented with strong time management and priority setting skills
 • Ability to provide practical, business friendly legal advice
 • Ability to identify and mitigate legal and regulatory risks
 • Strong communications and negotiation skills
 • Can-do attitude
 • Willingness to learn and appetite for professional growth
 • Fluency in English (C1/C2), verbal and written

Responsibilities

 • Responsible for negotiating, drafting, review and finalize customer contracts, statements of work, and change requests in accordance with company standards
 • Ensures all regulatory and contractual requirements are identified, implemented, and evaluated as required
 • Works closely with the business to scope, identify, and mitigate risks associated with outsourcing liabilities, compliance with laws, and intellectual property
 • Consults with senior attorney(s) and subject matter experts as needed to resolve difficult legal issues
 • Responsible for, and has the authority to make, strategic legal and contractual commitments that directly impact the compliance health and soundness of the company
 • Responsible for adherence to the company’s global Integrity Policy, to prevent illegal, unethical, or improper conduct and to ensure compliance with the industry standards, laws, and applicable regulations

Qualifications we seek in you!

Minimum Qualifications

 • Attorney-at-law in good standing licensed in Poland
 • Degree from an accredited law school
 • Relevant years’ experience in handling commercial transactions in-house or at a law firm, including experience in drafting, reviewing, and negotiating MSAs, SOWs, and CRs
 • Experience in providing advice on intellectual property and privacy under US, UK, or EU law
 • Experience driving a strong compliance culture that involves monitoring high risk areas associated with legal and operating requirements

Preferred Qualifications

 • Experience in drafting, reviewing, and negotiating complex and strategic long-term agreements with clients to provide BPO and transformation related (i.e., consultancy) services
 • Experience with service offerings utilizing bundled technology (i.e., software and services as a solution), including license agreements and data privacy best practices
 • Experience in contracting with large multi-national corporations
 • Experience in working at a global company, with teams from various geographic locations.

What We Can Offer

 • Attractive salary;
 • Stable job offers - employment contract
 • Work in a multicultural and diverse environment with employees from over 30 countries
 • Genpact supports professional training and great career development opportunities
 • Free access to our award-winning learning platform
 • Benefits such as Sodexo Lunch Pass, medical services, insurance, additional vacation days

Adres mailowy do wysłania CV: alexandra.gustea@remove-this.genpact.com

Data ważności oferty: 13.11.2022


STANOWISKO:      RADCA PRAWNY / APLIKANT

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • wpis na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich (min. II rok)
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, gospodarczego
 • doświadczenie w obsłudze umów handlowych
 • znajomość pakietu MS Office
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielności oraz operatywność
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • uczciwość, sumienność, dyspozycyjność,
 • znajomość języka angielskiego

ZAKRES  OBOWIĄZKÓW:

 • udział w przygotowaniu, opiniowanie oraz negocjowanie zapisów umów handlowych,
 • wsparcie merytoryczne w realizowanych postępowaniach administracyjnych
 • bieżące doradztwo prawne wewnętrznym komórkom organizacyjnym Spółki , w tym udzielanie wyjaśnień w zakresie wykładni                           i stosowania przepisów prawa,
 • sporządzanie porad i opinii prawnych,
 • reprezentowaniu Spółki w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej.

FIRMA OFERUJE:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności,
 • Możliwość zdobywania doświadczenia.

 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie do dnia 31.10.2022 r. ofert zawierających CV i list motywacyjny                           na adres e-mail:   elzbieta.wladymiruk@remove-this.sefako.pl, lub  Dzial_Personalny@sefako.pl


PGW Wody Polskie - Radca prawny


Fundacje Pomocy Prawno-Psychologicznej poszukują do współpracy osób na stanowisku: PRAWNIK, DORADCA OBYWATELSKI, MEDIATOR do prowadzenia punktów NPP, NDO i NM
Miejsce pracy: ustalone przez powiat
Czas pracy: 1-5 dni w tygodniu (pn. - pt.); 4h dziennie w całym roku 2023
Wynagrodzenie: 4200zł brutto miesięcznie za dyżur w pełnym czasie
Forma współpracy: działalność gospodarcza albo umowa zlecenia dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej
Zakres obowiązków: osobista obecność w punkcie w uzgodnionych terminach; udzielanie nieodpłatnych świadczeń zgodnie z ustawą – pomocy prawnej, doradztwa obywatelskiego albo mediacji; dokumentowanie pracy w postaci wypełniania „kart pomocy” w programie Min. Sprawiedliwości; przekazywanie dokumentacji (oświadczenia klientów) do samorządu lokalnego.

Wymagania: minimum rok doświadczenia w zawodzie; dysponowanie w czasie dyżuru własnym laptopem; znajomość prawa cywilnego, karnego, opiekuńczego i rodzinnego; dla prawników - wykształcenie wyższe prawnicze z ukończoną aplikacją; dla doradców obywatelskich - kurs i szkolenie na doradcę obywatelskiego; dla mediatorów - wymagany wpis na listę Prezesa właściwego SO.

Oferujemy: wsparcie administracyjno-finansowe (pomoc koordynatora i księgowej); oprogramowanie do zautomatyzowanego dokumentowania pracy; wyposażone pomieszczenie do udzielania świadczeń (umeblowanie, materiały papiernicze, drukarka/skaner, dostęp do internetu); umawianie wizyt (w systemie informatycznym); płynne, comiesięczne regulowanie należności finansowych.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do wypełnienia formularza na stronie: https://fundacje.net/rekrutacja/

Z poważaniem

Małgorzata Moroz


Radca prawny specjalizujący się w prawie medycznym nawiąże współpracę

Radca prawny specjalizujący się w prawie medycznym (doświadczenie zawodowe zdobyte podczas kilkunastoletniej pracy w szpitalu klinicznym) podejmie współpracę w formie zdalnej

Zapraszam do kontaktu: tel. 661 609 469

 

Alicja Chudziak


Informacja o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej


Osoby zainteresowane ofertą mogą przesyłać CV na adres hr@bochenekiwspolnicy.pl z dopiskiem "rekrutacja Wrocław". Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce kariera https://bochenekiwspolnicy.pl/kariera/


Associate obsługi korporacyjnej i działu energetyki

Miejsce pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów;
 • sporządzanie analizy prawnej oraz raportów due diligence;
 • obsługa korporacyjna spółek, przygotowywanie umów, kontraktów, regulaminów oraz innych dokumentów dostosowanych do środowiska biznesowego, w którym funkcjonuje klient;
 • obsługa podmiotów z branży energetycznej, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • sporządzanie opinii prawnych, memorandów i prezentacji w zakresie prawa energetycznego;
 • wsparcie zespołu w zakresie prowadzonych przez kancelarię projektów;
 • bieżąca wsparcie prawne Klientów kancelarii (przedsiębiorcy);
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa.

WYMAGANIA:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej spółek;
 • znajomość zagadnień prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność sprawnego i terminowego zarządzania powierzonymi sprawami;
 • umiejętność dogłębnego i analitycznego podejścia do rozwiązywanych zagadnień i problemów prawnych;
 • motywacja i zorientowanie na realizowanie postawionych celów;
 • dokładność i dbałości o wysoką jakość wykonywanych prac.

OFERUJEMY:

 • możliwość poszerzenia doświadczenia i bezpośredni wpływ na rozwój zawodowy;
 • stałą opiekę merytoryczną i wsparcie doświadczonych Prawników;
 • ciekawe interdyscyplinarne projekty, w tym w języku angielskim;
 • w godzinach roboczych lekcje specjalistycznego angielskiego;
 • prywatną opiekę medyczną (LUX MED);
 • wspieramy w publikacji artykułów w prasie;
 • młody zgrany zespół z dobrą atmosferą.

 

Zgłoszenia (CV) prosimy kierować na adres: aleksandra.zielonka@remove-this.hww.pl z dopiskiem ,,rekrutacja” wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV, które wykraczają poza dane konieczne dla prowadzenia rekrutacji przez Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k., w celu ich przetwarzania w procesie rekrutacji, w celu prowadzenia rekrutacji i na czas jej trwania rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że mogę wycofać swoją zgodę w każdym czasie oraz że wycofanie mojej zgody nie wypłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych przed wycofaniem zgody.”


Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy poszukuje nowej osoby do Działu Prawa podatkowego. Gwarantujemy udział w ciekawych projektach podatkowych dla firm od start-upów do spółek giełdowych (m.in. M&A, postępowania, restrukturyzacje).

Miejsce pracy: Warszawa

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe prawne, finansowe lub ekonomiczne, mile widziany tytuł radcy prawnego lub adwokata (lub status aplikanta);
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w podatkach (doradztwo podatkowe, kancelarie prawne, urzędy, biura rachunkowe);
 • znajomość podstaw CIT i VAT oraz chęć pogłębiania wiedzy w zakresie innych podatków;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

 • atrakcyjną lokalizację biura przy Polach Mokotowskich
 • możliwość zdobycia doświadczenia w ciekawych projektach pod nadzorem doświadczonych radców prawnych i doradców podatkowych
 • w godzinach roboczych lekcje specjalistycznego angielskiego prawniczego
 • prywatną opiekę medyczną z szerokim wachlarzem specjalizacji
 • możliwość publikacji artykułów w czasopismach branżowych

Zgłoszenia (CV) prosimy kierować na adres: aleksandra.zielonka@remove-this.hww.pl z dopiskiem ,,rekrutacja dział podatkowy” wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV, które wykraczają poza dane konieczne dla prowadzenia rekrutacji przez Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k., w celu ich przetwarzania w procesie rekrutacji, w celu prowadzenia rekrutacji i na czas jej trwania rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że mogę wycofać swoją zgodę w każdym czasie oraz że wycofanie mojej zgody nie wypłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych przed wycofaniem zgody.”

 

 


Nowo powstała kancelaria w Siedlcach Przystanek Prawnik Kompleksowa Obsługa Prawna Sp. z.o.o. z uwagi na dynamiczny rozwój firmy zatrudni Radcę Prawnego       w pełnym wymiarze godzin na etat do stałej obsługi na wyłączność.

Miejsce pracy: Siedlce

Wymagania:

- uprawnienia radcy prawnego

Oczekiwania:

-znajomość prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, gospodarczego, karnego

-rzetelność, uczciwość, terminowość i samodzielność w działaniu oraz odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy równoległej nad wieloma projektami, umiejętność współdziałania w zespole

-dyspozycyjność

Obowiązki:

-bieżąca obsługa spraw prowadzonych przez Kancelarię,

-przygotowywanie wszelkich pism procesowych, umów, wniosków rejestrowych, opinii prawnych,

-udział w rozprawach,

- pełne zaangażowanie w sprawy Klientów,

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie,

- możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycie doświadczenia,

- pracę w młodym, dynamicznym zespole w dobrej atmosferze,+

- możliwość relokacji,

- zarobki od 4.000,00 zł - 6.000,00 zł (brutto) na początek

Zainteresowanych kandydatów prosimy przesyłać CV na adres: biuro@remove-this.przystanekprawnik.pl. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. Do przesyłanych ofert uprzejmie prosimy o dołączanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacji.


OFERTA PRACY UM W STARACHOWICACH


Radca prawny- Radom