Dla Aplikantów

Oferta pracy prawnik/aplikant radcowski Kancelaria Ciesielski Toruń


Specjalista ds. Prawnych – Aplikant Radcowski

Pretorius sp. z o.o. od kilkunastu lat doradza firmom w zakresie prawa i finansów. Spółka posiada licencję Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych, jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Pretorius sp. z o.o. działa na terenie całego kraju, podstawowym profilem działalności jest zarządzanie wierzytelnościami oraz doradztwo prawne, monitoring należności, usługi detektywistyczne oraz szereg usług uzupełniających: pieczęć windykacyjna, raporty wiarygodności, szkolenia z zakresu windykacji.

 

Poszukujemy kandydatów/kandydatek do pracy w siedzibie Biura Zarządu w Kielcach na stanowisko:

 

Specjalista ds. Prawnych – Aplikant Radcowski

 

Obowiązki stanowiska:

 

Oczekujemy od kandydatek/ kandydatów: Wymagania:

 

 
 • przygotowywanie i składanie pozwów EPU (proces masowy);
 • obsługa wierzytelności sekurytyzowanych w tym zabezpieczonych rzeczowo (zastawy rejestrowe, przewłaszczenia) oraz hipotecznie (nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne, ziemia rolna);
 • obsługa wierzytelności masowych o zróżnicowanym zaangażowaniu;
 • sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych w zakresie przypisanych do obsługi spraw;
 • analiza spraw i wybór optymalnej ścieżki postępowania z wierzytelnościami, w tym procesowej oraz egzekucyjnej;
 • monitoring postępowań sądowych, upadłościowych, egzekucyjnych;
 • podejmowanie odpowiednich czynności procesowych w toku postępowania, zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego;
 • obsługa prawna w zakresie postępowania sądowego klientów;
 • bieżąca współpraca z sądami oraz organami administracji publicznej;
 • przygotowywanie korespondencji w toku prowadzonych postępowań sądowych;
 • przygotowywanie i składanie wniosków KRS w ramach obsługi Spółek Grupy Kapitałowej;
 • bieżąca obsługa Spółek Grupy Kapitałowej, w szczególności w zakresie obowiązków sprawozdawczych, organizacji Walnych Zgromadzeń (sp. z.o.o., SA oraz sp.k.);
 • przygotowywanie/redakcja umów w ramach działalności Grupy, uczestnictwo w negocjacjach umów;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów prawnych.

 

 
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, dokładność,
 • umiejętność  planowania i wartościowania celów,
 • samodzielność i nastawienie na realizację zadań,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość przepisów prawa cywilnego i po-stępowania egzekucyjnego,
 • doświadczenie w pracy dla firm z branży win-dykacyjnej lub kancelarii komornika będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 

 • ciekawą, odpowiedzialną i stabilną pracę,
 • umowę o pracę, umowę b2b,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres: praca@remove-this.pretorius.pl z dopiskiem „Aplikant”

W aplikacji proszę zawszeć oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym innych danych oraz udostępnionego przeze mnie wizerunku - zawartych w mojej aplikacji i CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Pretorius sp. z o.o. (KRS 0000213146) zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Oferty bez tego oświadczenia nie będą rozpatrywane.  

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO informuję, iż:
1.            Administratorem danych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Pretorius Sp. z o.o., z siedzibą 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, NIP 959-16-39-743, REGON: 292887710, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000213146,.
2.            Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@pretorius.pl, telefonicznie pod numerem +48 41 3678700 lub pisemnie na podany wyżej adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email iod@pretorius.pl, telefonicznie pod numerem +48 41 3678700 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3.            Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.
4.            Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. W przypadku ubiegania się przez Panią /Pana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych tj. uprawnienia określonego w art. 22 ze znaczkiem 1 Kodeksu pracy. Natomiast w odniesieniu do danych osobowych nie wymienionych w art. 22 ze znaczkiem 1 dane te przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5.            Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6.            Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7.            Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8.            Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są współpracownicy Administratora danych osobowych, za pośrednictwem których Administrator danych osobowych organizuje proces rekrutacji. 
9.            Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po upływie okresu 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia aplikacji, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych osobowych. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia aplikacji.
 
 

Osoby zainteresowane ofertą mogą przesyłać CV na adres hr@bochenekiwspolnicy.pl z dopiskiem "rekrutacja Wrocław". Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce kariera https://bochenekiwspolnicy.pl/kariera/


Kancelaria WN Legal Wątrobiński Nartowski poszukuje do swojego zespołu aplikanta radcowskiego. Realizujemy prestiżowe projekty związane z prowadzeniem sporów obejmujących precedensowe rozwiązania i rozstrzygnięcia.

Miejsce pracy: Kielce

Zakres obowiązków:

 • Zadaniem aplikanta radcowskiego będzie przygotowywanie projektów umów, pism procesowych (w szczególności pozwów), dokumentów korporacyjnych takich jak uchwały i protokoły.
 • Aplikant będzie brał udział w rozprawach sądowych, zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z radcami prawnymi z kancelarii.  

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, w tym w zakresie sporządzania pism procesowych i umów.
 • Dobra znajomość języka angielskiego. 
 • Dobra znajomość prawa cywilnego i przepisów postępowania cywilnego.
 • Zainteresowanie prawem własności intelektualnej oraz prawem dotyczącym ochrony danych osobowych.
 • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
 • Umiejętność pracy w zespole prawników.
 • Dokładność i rzetelność.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami. 

Oferujemy:

 • Możliwość pracy przy ciekawych projektach i zdobycia ciekawego doświadczenia,
 • Możliwość bezpośredniej pracy z klientem.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • System premii motywacyjnych.
 • Możliwość udziału w szkoleniach, konferencjach.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres s.misztal@remove-this.wnlegal.pl z dopiskiem „aplikant radcowski” wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wątrobiński Nartowski SKA, moich danych osobowych, w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) przez okres najbliższych 3 lat.


Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy poszukuje nowej osoby do Działu Prawa podatkowego. Gwarantujemy udział w ciekawych projektach podatkowych dla firm od start-upów do spółek giełdowych (m.in. M&A, postępowania, restrukturyzacje).

Miejsce pracy: Warszawa

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe prawne, finansowe lub ekonomiczne, mile widziany tytuł radcy prawnego lub adwokata (lub status aplikanta);
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w podatkach (doradztwo podatkowe, kancelarie prawne, urzędy, biura rachunkowe);
 • znajomość podstaw CIT i VAT oraz chęć pogłębiania wiedzy w zakresie innych podatków;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

 • atrakcyjną lokalizację biura przy Polach Mokotowskich
 • możliwość zdobycia doświadczenia w ciekawych projektach pod nadzorem doświadczonych radców prawnych i doradców podatkowych
 • w godzinach roboczych lekcje specjalistycznego angielskiego prawniczego
 • prywatną opiekę medyczną z szerokim wachlarzem specjalizacji
 • możliwość publikacji artykułów w czasopismach branżowych

Zgłoszenia (CV) prosimy kierować na adres: aleksandra.zielonka@remove-this.hww.pl z dopiskiem ,,rekrutacja dział podatkowy” wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV, które wykraczają poza dane konieczne dla prowadzenia rekrutacji przez Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k., w celu ich przetwarzania w procesie rekrutacji, w celu prowadzenia rekrutacji i na czas jej trwania rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że mogę wycofać swoją zgodę w każdym czasie oraz że wycofanie mojej zgody nie wypłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych przed wycofaniem zgody.”


Associate obsługi korporacyjnej i działu energetyki

Miejsce pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów;
 • sporządzanie analizy prawnej oraz raportów due diligence;
 • obsługa korporacyjna spółek, przygotowywanie umów, kontraktów, regulaminów oraz innych dokumentów dostosowanych do środowiska biznesowego, w którym funkcjonuje klient;
 • obsługa podmiotów z branży energetycznej, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • sporządzanie opinii prawnych, memorandów i prezentacji w zakresie prawa energetycznego;
 • wsparcie zespołu w zakresie prowadzonych przez kancelarię projektów;
 • bieżąca wsparcie prawne Klientów kancelarii (przedsiębiorcy);
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa.

WYMAGANIA:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej spółek;
 • znajomość zagadnień prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność sprawnego i terminowego zarządzania powierzonymi sprawami;
 • umiejętność dogłębnego i analitycznego podejścia do rozwiązywanych zagadnień i problemów prawnych;
 • motywacja i zorientowanie na realizowanie postawionych celów;
 • dokładność i dbałości o wysoką jakość wykonywanych prac.

OFERUJEMY:

 • możliwość poszerzenia doświadczenia i bezpośredni wpływ na rozwój zawodowy;
 • stałą opiekę merytoryczną i wsparcie doświadczonych Prawników;
 • ciekawe interdyscyplinarne projekty, w tym w języku angielskim;
 • w godzinach roboczych lekcje specjalistycznego angielskiego;
 • prywatną opiekę medyczną (LUX MED);
 • wspieramy w publikacji artykułów w prasie;
 • młody zgrany zespół z dobrą atmosferą.

Zgłoszenia (CV) prosimy kierować na adres: aleksandra.zielonka@remove-this.hww.pl z dopiskiem ,,rekrutacja” wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV, które wykraczają poza dane konieczne dla prowadzenia rekrutacji przez Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k., w celu ich przetwarzania w procesie rekrutacji, w celu prowadzenia rekrutacji i na czas jej trwania rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że mogę wycofać swoją zgodę w każdym czasie oraz że wycofanie mojej zgody nie wypłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych przed wycofaniem zgody.”


Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Bukowski poszukuje do pracy od zaraz aplikanta adwokackiego/radcowskiego.
Oferujemy:
-Elastyczne godziny pracy
-umowa o pracę na pełen etat
-atrakcyjne wynagrodzenie
-możliwość rozwoju
-pracę w młodym dynamicznym zespole
-koleżeńska atmosferę
kontakt pod numerem tel. 502552460 ewentualnie e -mail:kancelaria@adwokatbukowski.pl
 


Oferta pracy aplikant Radom


Aplikant- sprawy karne


STARSZY SPECJALISTA