Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA W SPRAWIE OSOBISTEGO UDZIELANIA PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Koleżanki i Koledzy,

Zwracam uwagę na przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. 2019 poz. 294), zgodnie z którym nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Osobiste udzielanie przez radcę prawnego pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego stanowić powinno regułę, podstawowy sposób świadczenia przez Państwa nieodpłatnej pomocy prawnej w tych punktach. Ewentualne zastępstwo przez innego radcę prawnego lub upoważnienie aplikanta radcowskiego winno być stosowane jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz zgodnie z umowami zawartymi przez radcę prawnego z powiatem. Powierzenie aplikantowi radcowskiemu pracy w punkcie NPP, nie może stanowić sposobu wykonywania zobowiązania radcy prawnego do udzielania przez niego nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie NPP.

Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
/-/ Beata Cedro-Łosak


Koleżanki i Koledzy

 W załączeniu przekazuję pismo Ministerstwa Sprawiedliwości, DSF-XL.692.32.201 z dnia 3 kwietnia br. dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.

 
         Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                 w Kielcach
       /-/ Beata Cedro - Łosak

 


Koleżanki i Koledzy

  W załączeniu przekazuję pismo Ministerstwa Sprawiedliwości, DSF-XL.692.32.201 z dnia 3 kwietnia br. dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

               Sekretarz

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

               w Kielcach

      /-/ Beata Cedro - Łosak


DODATKOWE SKŁADANIE DEKLARACJI - UM KIELCE


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - WYKAZ WYLOSOWANYCH RADCÓW PRAWNYCH I ZASTĘPCÓW RADCÓW PRAWNYCH

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazuję imienny wykaz radców prawnych i zastępców radców prawnych wylosowanych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.


Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
    /-/ Beata Cedro-Łosak


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - DODATKOWE SKŁADANIE DEKLARACJI

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazuję Komunikat w sprawie dodatkowego składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Grójcu Punkt w Mogielnicy


Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
     /-/ Beata Cedro-Łosak


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - Zarządzenie - zmiana składu Komisji


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - Zarządzenie

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazuję Zarządzenie Dziekana Rady OIRP w Kielcach  z dnia 15 listopada 2018r.  w sprawie powołania Komisji ds. wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
    /-/ Beata Cedro-Łosak


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazuję Komunikat w sprawie składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.

Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
    /-/ Beata Cedro-Łosak


W załączeniu przekazuję informację Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP dla radców prawnych w/s zmiany ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

              Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                w Kielcach
         /-/ Beata Cedro - Łosak


Uchwałą Prezydium Rady OIRP w Kielcach z dnia 9 listopada 2017r w sprawie zatwierdzenia list radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.


Wykaz miejsc świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych Starostwach powiatowych


Komunikat w sprawie terminu składania dodatkowych deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


Komunikat w sprawie zasad losowania radców prawnych i zastępców radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.