Legitymacja

UWAGA

W chwili obecnej realizujemy legitymacje radcy prawnego wyłącznie z mikroprocesorem bezstykowym -w kwocie 32,00zł

Przypominamy, że koszt legitymacji aplikanta radcowskiego wynosi 27,00zł


Uwaga, ważne pismo w/s legitymacji.


Informacja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

 W załączeniu przekazuję informację Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, w związku z umową zawartą pomiędzy PWPW a KRRP dotyczącą wytwarzania, personalizacji i dostarczania Okręgowym Izbom Radców Prawnych legitymacji radcy prawnego, aplikanta radcowskiego i prawnika zagranicznego w kwestii zmian dotyczących instalowania certyfikatów podpisu kwalifikowanego i certyfikatu niekwalifikowanego na mikroprocesorze stykowym.

       Sekretarz Rady
      OIRP w Kielcach
/-/ Beata Cedro-Łosak


Uwaga!

W związku z tymczasowym zablokowaniem możliwości wyrabiania legitymacji  w postaci karty z mikroprocesorem stykowym i bezstykowym w kwocie 80 zł  (po dokupieniu we własnym zakresie certyfikatu, możliwe będzie składanie za jej pośrednictwem podpisu elektronicznego) na skutek wejścia w życie  nowych przepisów dotyczących notyfikacji eID, w okresie przejściowym PWPW proponuje alternatywne rozwiązanie:

Użytkownicy zainteresowani zakupem podpisu elektronicznego powinni zgłosić się do Punktu Rejestracji (lista punktów dostępna na stronie www.sigillum.pl) w celu:
- potwierdzenia swojej tożsamości, zgodnie z dotychczasową procedurą,
- zakupu podpisu, zgodnie z obowiązującym cennikiem i dotychczasową procedurą,
- zakupu karty kryptograficznej z możliwością osadzenia certyfikatu podpisu elektronicznego w promocyjnej cenie 39,00 złotych netto (regularna cena karty to 65,00 złotych netto),

Zatem w okresie przejściowym, tj. do czasu wyboru nowego dostawcy mikroprocesora spełniającego wymogi Rozporządzenia eIDAS, proponujemy Państwu tę samą usługę w podobnej cenie.

Jeżeli mikroprocesor wbudowany w legitymację  jest wykorzystywany przez Państwa wyłącznie do osadzenia podpisu kwalifikowanego, rekomendujemy składanie zamówień na legitymacje bez chipa. Jednocześnie informujemy, że certyfikaty wgrane do 1 lipca 2018 r. będą działały do końca terminu ważności certyfikatu.


Informacja

Na podstawie umowy podpisanej przez Krajową Radę Radców Prawnych (KRRP) z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych (PWPW) zmienione zostały zasady wydawania legitymacji dla radców prawnych, aplikantów radcowskich i prawników zagranicznych.