Egzamin wstępny

Wynki z egzaminu wstępnego na aplikację 2020 r.

Poniższe zestawienie jest tylko czynnością materialno-techniczną, a wynik egzaminu ustala Komisja w drodze Uchwały i tylko ta Uchwała jest podstawą ustalenia wyniku w rozumieniu przepisów KPA.

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2020 r. Warszawa, 6 sierpnia 2020 r.


Ogłoszenie o egzaminie wstępnym 2020


Komunikat - Dla osób ubiegających się o wpis na listę aplikantów radcowskich w roku 2019 (rozpoczęcie szkolenia styczeń 2020r.)


Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2019.pdf


Komunikat

Uprzejmie informujemy, że egzamin wstępny na aplikację radcowską na obszarze właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach odbędzie się w dniu 28 września 2019r. i  przeprowadzony zostanie w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach przy ul. Śniadeckich 9.


Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2019 r.Termin złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich


Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską - 2018


Uprzejmie informujemy, że egzamin wstępny na aplikację radcowską na obszarze właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach odbędzie się w dniu 29 września 2018r. i  przeprowadzony zostanie w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach przy ul. Śniadeckich 9.