Aktualności

Ankieta

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przesyłam informację o ankiecie wraz z listem polecającym dot. grantu badawczego.

 

 

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

,,Podpis elektroniczny i jego praktyczne zastosowanie. Praktyczne podejście do usług kwalifikowanych".

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przesyłam informację na temat szkolenia online ,,Podpis elektroniczny i jego praktyczne zastosowanie. Praktyczne podejście do usług kwalifikowanych".

 

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

"Ruszają zapisy na kurs podstawowy na mediatora"

| Kategoria: Dla Radców

Brak miejsc.

W związku z dużym zainteresowaniem kursem, negocjujemy organizację II edycji w październiku br. 

Czytaj więcej

Iformacja dotycząca naboru na III edycję Studiów Podyplomowych "Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej"

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informację dotyczącą  naboru na III edycję Studiów Podyplomowych "Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej" organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

Nabór na III edycję Studiów Podyplomowych "Prawo Ochrony Konsumentów".

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informację dotyczącą  naboru na III edycję Studiów Podyplomowych "Prawo Ochrony Konsumentów".

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

Nieodpłatna Pomoc Prawna

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przesyłam pismo Ministerstwa Sprawiedliwości do Prezesa KRRP i wzór oświadczenia ( nieodpłatna pomoc prawna).

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
Beata Cedro-Łosak

 

 

Czytaj więcej

Szkolenie

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przesyłam ogłoszenie o szkoleniu organizowanym przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2020r.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
Beata Cedro-Łosak

Czytaj więcej

XIX Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie Gdynia 20-23.08.2020r

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przesyłam informację o ,,XIX Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie Gdynia 20-23.08.2020r"

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
Beata Cedro-Łosak

Czytaj więcej

Koleżanki i Koledzy

| Kategoria: Dla Radców

w dniach 26, 27, 28 czerwca br. odbyły się Zebrania Rejonowe. Tym samym zostali już wybrani delegaci na Zgromadzenie Radców Prawnych XI Kadencji.

Radcom prawnym uczestniczącym w Zebraniach Rejonowych serdecznie dziękuję za uczestnictwo i właściwą postawę.

Gratuluję radcom prawnym wybranym na Delegatów.

Zgromadzenie Radców Prawnych odbędzie się we wrześniu 2020 roku, o czym Delegaci zostaną powiadomieni oddzielnym zawiadomieniem.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
/-/ Beata Cedro - Łosak

 

Zebranie Rejonowe 26, 27, 28 czerwca -…

Czytaj więcej

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Radcowie Prawni

| Kategoria: Dla Radców

Dziś 6 lipca - obchodzimy już po raz kolejny Dzień Radcy Prawnego.

         W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz własnym, życzę Wam realizacji szczytnych i ambitnych planów zawodowych, by ten dzień przyniósł nie tylko radość, ale także i dumę, która nierozerwalnie wiąże się z naszym zawodem.

Korzystając z okazji dziękuję Wam za profesjonalne i godne wykonywanie zawodu radcy prawnego, który jest i zawsze będzie zawodem zaufania publicznego, a zatem zobowiązaniem, ale i powodem do dumy.

Helena Górniak
Dziekan Rady
OIRP…

Czytaj więcej