Aktualności

Przypominamy, że 2020r. jest ostatnim w cyklu szkoleniowym obejmującym lata 2018-2020, w trakcie którego radca prawny ma obowiązek uzyskania 40 punktów szkoleniowych.

| Kategoria: Dla Radców

Ponadto informuję, że zgodnie z § 11 Uchwałą Nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015r Krajowej Rady Radców Prawnych. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (tj. Uchwała Prezydium KRRP Nr 295/X/2018 z dnia 12 lipca 2018r..), nieuzyskanie przez radcę prawnego minimalnej wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego, co może spowodować odpowiedzialność…

Czytaj więcej

Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy”

| Kategoria: Dla Radców

Szanowna Pani 
Radca Prawny Helena Górniak
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
Wielce Szanowna Pani Radco! 


Instytut Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”, którego finał odbędzie się w pierwszej połowie 2021 roku.  
Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy” to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo…

Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w Europejskim Dniu Prawnika 2020.

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuje informację wraz z zaproszeniem do udziału w Europejskim Dniu Prawnika 2020.

Wicedziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Marcin Cecot

Czytaj więcej

Pismo dotyczące możliwości kandydowania na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję  pismo Wiceprezesa KRRP r.pr. Michała Korwek oraz Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Magdaleny Witkowskiej dotyczące możliwości kandydowania na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski wraz z ogłoszeniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wicedziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Marcin Cecot 

 

Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w wyjątkowej w skali kraju Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej (ARWiPS).

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informację o Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej,która odbędzie się w kwietniu 2021.

Wicedziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Marcin Cecot


Szanowni Państwo,
w imieniu stowarzyszenia Center For American Studies (CFAS) działającego we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu mam przyjemność zaprosić członków Państwa Izby – radców prawny i aplikantów – do udziału w wyjątkowej w skali kraju Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej (ARWiPS), która odbędzie się w…

Czytaj więcej

Zarządzenia Prezesów Sądów w sprawie organizacji pracy i odwołania rozpraw i posiedzeń

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję Zarządzenia Prezesów Sądów w sprawie organizacji pracy i odwołania rozpraw i posiedzeń

Wicedziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Marcin Cecot

 

Czytaj więcej

„Digitalizacja kancelarii – nowe szanse i wyzwania”

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informacje o szkoleniu „Digitalizacja kancelarii – nowe szanse i wyzwania”, które odbędzie się w czwartek 29 października 2020 o godz. 11:00.

Wicedziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Marcin Cecot

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Wiceprezesa KRRP pana Zbigniewa Tura poniżej przesyłamy informację z uprzejmą prośbą o jej rozpowszechnienie wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich z Państwa okręgowej izby radców prawnych.

Poniższą informację znajdą Państwo pod linkiem:…

Czytaj więcej

Wykłady online dot. Sądów Własności Intelektualnej.

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informacje o wykładach online dot. Sądów Własności Intelektualnej.

Wicedziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Marcin Cecot


Dziekani Rad
Okręgowych Izb radców Prawnych
Okręgowe Izby Radców Prawnych
Szanowni Państwo,

na prośbę Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Zbigniewa Tura przesyłam w załączeniu zaproszenie Prezesa Urzędu Patentowego RP na wykłady online dot. Sądów Własności Intelektualnej w dniach 16 i 26 października celem rozpowszechnienia tego zaproszenia wśród radców prawnych.

Infor…

Czytaj więcej

IX edycja konkursu Rising Stars 2020

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuje informacje o IX edycji konkursu Rising Stars 2020 organizowanego przez Wolters Kluwer Polska.

Wicedziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Marcin Cecot

 

Czytaj więcej

„Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej”

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informacje o studiach podyplomowych pt. „Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wicedziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Marcin Cecot

 

Czytaj więcej