Aktualności

XIII Mistrzostwa Polski Prawników w Golfie

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję ogłoszenie o  XIII Mistrzostwach Polski Prawników w Golfie połączonych z XXII Mistrzostwami Polski Adwokatów w Golfie.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro- Łosak

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie obchodów Dnia Radcy Prawnego 6 lipca 2019r.

| Kategoria: Dla Radców

Uprzejmie informuję, że na obchody Dnia Radcy prawnego napoje rozweselające należy zabrać we własnym zakresie.

Jednocześnie informuję, że podczas obchodów Dnia Radcy Prawnego, w związku z organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach zbiórką, będzie można podarować karmę dla zwierząt porzuconych w okresie wakacyjnym.


Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro Łosak

Czytaj więcej

Obchody Dnia Radcy Prawnego.

| Kategoria: Dla Radców

Kielce, dnia 23 maja 2019r.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informuję, że Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach po raz kolejny organizuje spotkanie z okazji „Dnia Radcy Prawnego”, które odbędzie się
w dniu 6lipca 2019r. w Restauracji Siedem pokus(adres: Aleja Na Stadion 365,
25-127 Kielce) godz. 16:00.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu do dnia 24 czerwca 2019r.
na adres e-mail: izba@remove-this.oirpkielce.pl lub obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl albo telefonicznie pod nr tel. 413415604.

Mamy nadzieję, że zaszczycą…

Czytaj więcej

Wakacyjne godziny pracy

| Kategoria: Dla Radców

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 lipca 2019  roku do 31 sierpnia 2019 roku biuro Izby będzie czynne w następujących godzinach:
- poniedziałek 9:00 - 17:00
- wtorek, środa, piątek 8:00 - 16:00
- czwartek 8:00 - 17:00

Czytaj więcej

Akcja phishingowa

| Kategoria: Dla Radców

W  załączeniu przesyłam informacje dot. akcji phishingowej skierowanej w krakowskich radców prawnych.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Beata Cedro- Łosak

Czytaj więcej

Zaproszenie z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję  zaproszenie z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce na szkolenie nt. polskiego prawa migracyjnego i azylu, które odbędzie się w Warszawie 26.06.2019 r.

Link do rejestracji na szkolenie: http://bit.ly/prawomigracyjneiazylowe_zapisy

 

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

"Konkurs dla młodych prawników" CCBE i ERA nt. prawa UE (dot. aplikantek/aplikantów)

| Kategoria: Dla Radców

w załączeniu przekazuję informację o „Konkursie dla młodych prawników” organizowanym przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych CCBE oraz Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wydarzenie to może być interesujące dla aplikantek i aplikantów z Państwa Izby.

Szczegółowe informacje przekazuję w załączeniu, są także dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych: http://kirp.pl/konkurs-ccbe-i-era-dla-aplikantek-i-aplikantow-zgloszenia-do-01-09-2019-r/ oraz na stronie organizatora https://younglawyerscontest.eu/

Sekretarz Rady

Czytaj więcej

Raport OBSiL KRRP

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję  raport  OBSiL KRRP na temat statusu radców prawnych  zatrudnionych w ramach stosunku pracy w administracji publicznej.

 
Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro- Łosak

Czytaj więcej

INFORMACJA W SPRAWIE OSOBISTEGO UDZIELANIA PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy,

Zwracam uwagę na przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. 2019 poz. 294), zgodnie z którym nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Osobiste udzielanie przez radcę prawnego pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego…

Czytaj więcej

Koleżanki i Koledzy

| Kategoria: Dla Radców

W sobotę 18 maja 2019 r. odbyło się Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach X kadencji. Zgromadzenie otworzyła Dziekan Rady Helena Górniak, która przywitała delegatów.
Podczas Zgromadzenia przedstawione zostały sprawozdania, w tym sprawozdanie z działalności Rady, które przedstawiła Dziekan Helena Górniak, sprawozdania Przewodniczących  poszczególnych Komisji, a także sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018, które przedstawił Skarbnik Rady. Ponadto sprawozdania przedstawili: Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu…

Czytaj więcej