Aktualności

Zaproszenie do udziału w badaniu

| Kategoria: Dla Radców

Poniżej przesyłam zaproszenie do udziału w badaniu.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Beata Cedro- Łosak

Szanowni Państwo,

jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-13353).

Prowadzę także badania nad skutecznością różnych sposobów argumentacji sądowej oraz związanymi z nimi mechanizmami psychologicznymi
w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Byłbym niezwykle wdzięczny za pomoc Szanownych…

Czytaj więcej

X Konferencja Rad Nadzorczych

| Kategoria: Dla Radców

Poniżej przesyłam informacje o X Konferencji Rad Nadzorczych.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Beata Cedro- Łosak

 

Szanowni Państwo,  

Miło nam poinformować, że Willis Towers Watson Polska uczestniczy w 10 edycji konferencji Rada Nadzorcza, która odbędzie się w dniach się 22-23 kwietnia 2021 roku. Konferencja kierowana jest do członków rad nadzorczych, członków zarządu, pracowników nadzoru właścicielskiego, osób odpowiedzialnych za współpracę z radą nadzorczą, przedstawicieli akcjonariuszy i udziałowców spółek…

Czytaj więcej

Organizacja pracy V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Kielcach

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przesyłam zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2021 roku.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Beata Cedro- Łosak

Czytaj więcej

Konferencja online ETPCz nt. praworządności w Europie "The rule of law in Europe - vision and challenges".

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informację o konferencji online ETPCz nt. praworządności w Europie "The rule of law in Europe - vision and challenges".

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Beata Cedro- Łosak

Komisje Praw Człowieka przy Okręgowych Izbach Radców Prawnych
Komisje zajmujące się problematyką praw człowieka przy Okręgowych Izbach Radców Prawnych

Szanowni Państwo,

w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Bartłomiejem Tkaczem przekazuję poniższą informację  - jutro tj. 15.04.2021 r. odbędzie…

Czytaj więcej

Międzynarodowe szkolenie dla prawników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - informacja o otwartych zapisach

| Kategoria: Dla Radców

W załaczeniu przesyłam informację o naborze na webinaria dotyczące problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Beata Cedro- Łosak

 

 

Okręgowe Izby Radców Prawnych

Szanowni Państwo,

w porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Panem Michałem Korwek oraz Przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP Panią Joanna Wisłą-Płonką mam przyjemność przekazać, że otworzono nabór na webinaria w językach angielskim i francuskim dotyczące problematyki przeciwdziałania praniu…

Czytaj więcej

Konferencja "Zarządzanie projektami dla prawników"

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informację o konferencji "Zarządzanie projektami dla prawników".

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Beata Cedro- Łosak

 

Dzień Dobry, 

Pozwoliłem sobie napisać na adres e-mail dostępny stronach internetowych, żeby podzielić się informacją na temat

konferencji "Zarządzanie projektami dla prawników", która odbędzie się on-line 25 maja. Konferencja prowadzona jest w całości w języku angielskim. 

LEGAL PROJECT MANAGEMENT CONFERECE 25 MAJA ONLINE 

W trakcie konferencji będziemy mówić o zmianie i…

Czytaj więcej

Plan studiów na kierunku Prawo - propozycja i ankieta

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informację o planie studiów na kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Beata Cedro- Łosak

 

Szanowni Państwo,  

Interesariusze Zewnętrzni Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom, 

  

pragnąc zapewnić jak najwyższy poziom kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom planujemy dokonać zmian w planie studiów na kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie prowadzonych w formie stacjonarnej…

Czytaj więcej

Ankieta

| Kategoria: Dla Radców

W związku z prośbą  Pana Krzysztofa Jarzmus Prawnika w Programie Spraw Precedensowych - Helsińska Fundacja Praw Człowieka  przekazuję  ankietę:

 

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjfrLFAsFUoSulZum7_SXbk9GseSsXySyWGHQ0DbsIZD7HRw/viewform?usp=sf_link

 

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Beata Cedro- Łosak

 

 

Czytaj więcej

Projekt „Świadomy swoich praw obywatel”

| Kategoria: Dla Radców

Tytuł:
Zaproszenie do wzięcia udziału w prowadzeniu zajęć związanych z edukacją prawną w ramach projektu „Świadomy swoich praw obywatel”

Koleżanki i Koledzy,

         Zespół do spraw Edukacji Prawnej, podjął decyzję, iż z uwagi na pandemię Covid-19 i brak możliwości przeprowadzania zajęć w tradycyjny sposób, projekt „Świadomy swoich praw obywatel” będzie kontynuowany w formie zajęć on-line.
Przypominam, że w ramach projektu prowadzone są zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, podczas których zarówno radcy prawni jak i…

Czytaj więcej

Pismo w sprawie wznowienia pracy Biura Podawczego w Sądzie Rejonowym w Kielcach

| Kategoria: Dla Radców

 W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2021r.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Beata Cedro- Łosak

Czytaj więcej