Wpisy na listę aplikantów

Ogłoszenie

Aplikanci radcowscy, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego winni złożyć  w terminie do dnia 16 maja br.  wniosek o wpis na listę radców prawnych