Akty Prawne

UPRAWNIENIA APLIKANTA RADCOWSKIEGO DO ZASTĘPOWANIA RADCY PRAWNEGO

w załączeniu przekazuję stanowisko Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP  dotyczące UPRAWNIENIA APLIKANTA RADCOWSKIEGO DO ZASTĘPOWANIA RADCY PRAWNEGO

Sekretarz Rady
OIRP w Kielcach
/-/ Beata Cedro-Łosak