I ROK

Komunikat organizacyjny - I rok aplikacji rok szkoleniowy 2024

Komunikat Kierownika Szkolenia Aplikantów Radcowskich I rok aplikacji (rok szkoleniowy 2024)

Uprzejmie informuję, iż w dniu 11 stycznia 2024r. w godz. 14:00 – 19:00 odbędą się pierwsze zajęcia dla aplikantów I roku w roku szkoleniowym 2024. Tematyka zajęć zostanie umieszczona na OIRP24 w Dzienniczku Aplikacji.

Zajęcia teoretyczne (konwersatoria  i ćwiczenia) dla I roku  odbywać się będą
w każdy czwartek tygodnia.

Oprócz zajęć teoretycznych program aplikacji przewiduje także odbywanie praktyk
w ilości 40 jednodniowych zajęć  (jeden dzień w tygodniu) w tym:

  • 14 dni zajęć w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów
  • 23 dni zajęć w sądach powszechnych
  • 3 dni zajęć w prokuraturach

Aplikanci I roku aplikacji w terminie do 1 grudnia 2023r. mogą wskazać na piśmie kandydata (radcę prawnego) na patrona (w załączeniu oświadczenie kandydata na patrona) oraz opiekuna praktyk. Zgodnie z Regulaminem Aplikacji praktyki winny odbywać się pod nadzorem radcy prawnego w kancelarii radców prawnych, spółki radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów. Proszę również o podanie imienia i nazwiska radcy prawnego z Kancelarii – opiekuna praktyk.

Niezłożenie wniosku w w/w terminie będzie skutkowało wyznaczeniem osoby patrona i opiekuna praktyk z urzędu.

Proszę ten fakt zgłosić do Biura Izby, mailem lub pocztą tradycyjną. Proszę nie zgłaszać tych informacji telefonicznie, nie będą one przyjmowane.

Dodatkowo informuję, że praktyki mogą być odbywane u Patrona, który prowadzi kancelarię.

 

                                                                                    Kierownik Szkolenia Aplikantów

                                                                                           /-/ Grażyna Ciechanowska

Oświadczenie patrona - I rok aplikacji rok szkoleniowy 2024


komunikat organizacyjny - I rok aplikacji rok szkoleniowy 2023


komunikat organizacyjny - I rok aplikacji rok szkoleniowy 2022


komunikat organizacyjny - I rok aplikacji rok szkoleniowy 2021


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - I ROK APLIKACJI ROK SZKOLENIOWY 2020


I ROK APLIKACJI - PLAN ZAJĘĆ NA DZIEŃ 14 i 21 STYCZNIA 2019R.


komunikat organizacyjny - rok szkoleniowy 2019