Odpowiedzialność dyscyplinarna


OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

Przewodniczący – r. pr. Ireneusz Piasecki

  •     Rejon kielecki: Grzegorz Dudała, Ewa  Halicka, Maciej Pięta, Katarzyna Świderska, Piotr  Świerczyński, Łukasz Witkowski, Aleksandra Grusiecka-Sarna.
  •     Rejon radomski: Katarzyna  Karpeta-Cholewa, Dorota Nadolna-Jasińska, Maria Ozimek, Monika Tam-Pastwa.
  •     Rejon tarnobrzeski: Marzena  Grechuta, Katarzyna Turbiarz, Aneta Woś

Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby radców prawnych wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego oraz odwołania, o których mowa w art. 66 ust. 3 ustawy o radcach prawnych
 


RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Rzecznik Dyscyplinarny – r.pr. Danuta Leksińska-Kaleta

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

  • Rejon kielecki: Agata Cholewa, Ilona Adamczyk, Anna Wojnowska, Norbert Banaczek, Anna Śledź, Aleksandra Sutowicz, Monika Woś-Kowalska
  • Rejon radomski: Katarzyna Cieślik-Kalita, Zuzanna Waniek
  • Rejon tarnobrzeski: Katarzyna Markiewicz

Do zakresu działania rzecznika dyscyplinarnego należą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie.