Odpowiedzialność dyscyplinarna


OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

Przewodnicząca – r. pr. Halina Cyranowska

  • rejon tarnobrzeski: Ewa Bieniowska-Szafran, Teresa Darska, Anna Ślęzak
  • rejon radomski: Aldona Figas, Maria Ozimek, Zofia Piotrowska, Monika Tam-Pastw
  • rejon kielecki: Marzena Dulęba, Ewa Halicka, Andrzej Hatalski, Przemysław Laskowski, Wadim Procko, Bogumiła Skowron-Gwóźdź, Piotr Urbanek

Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby radców prawnych wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego oraz odwołania, o których mowa w art. 66 ust. 3 ustawy o radcach prawnych


RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Rzecznik Dyscyplinarny – r.pr. Danuta Leksińska-Kaleta

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

  • rejon tarnobrzeski: Magdalena  Kwiatkowska
  • rejon radomski: Katarzyna Cieślik-Kalita i Antoni Leśniewski
  • rejon kielecki: Agata Cholewa, Beata Lasak, Tomasz Iwański, Olimpia Tomaszewska-Kita,

Do zakresu działania rzecznika dyscyplinarnego należą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie.