Kierownik szkolenia aplikantów

r.pr. Grażyna Ciechanowska

Telefon Kontaktowy: 693 412 540

Dyżury:

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 15:00 do 17:00.