Szkolenia inne

Kielce, 2018.11.13


Szanowni Państwo,


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach z satysfakcją informuje o powstaniu przy Izbie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Nasze Centrum jest częścią ogólnopolskiej Sieci CAM utworzonej w ramach projektu realizowanego na postawie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości RP.

Centra Arbitrażu i Mediacji zostały powołane w celu stworzenia przedsiębiorcom optymalnych i przyjaznych warunków sprawnego rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Przedmiotem działania każdego CAM jest prowadzenie mediacji, w których co najmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą. Naszym celem jest popularyzacja i promocja idei mediacji wśród przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego, jak również umożliwienie podnoszenia kompetencji mediatorów.


Niniejszym uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu dla mediatorów, które odbędzie się w dn. 26-27.11.2018 r. w Hotelu Uroczysko Spa & Business **** (Cedzyna 44D, 25-900 Kielce).

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy przesyłamy w załączeniu.

Termin zgłoszeń upływa 20.11.2018 r. o godz. 14.00 (liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszeń należy dokonywać na adres: sekretariat.CAM@remove-this.siph.com.pl lub na adres siedziby SIPH, tj. ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce. Osobą do kontaktu ze strony SIPH jest p. Piotr Brych – Sekretarz CAM.

 

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Zapraszam do udziału w szkoleniu

Prezes CAM

Cezary Tkaczyk
Szkolenie poświęcone wykrywaniu zmów przetargowych.

W załączeniu przekazuję pismo Pana Jarosława Boguszyńskiego Dyrektora Biura Prezesa  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. udostępnienia bezpłatnej platformy e-learningowej zawierającej szkolenie poświęcone wykrywaniu zmów przetargowych.

              Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                w Kielcach
      /-/ Beata Cedro - Łosak


II UBA Conference on IT-LawPoniżej przekazuję informację o konferencji  II UBA Conference on IT-Law.


                Sekretarz
Okręgowej Izby Radców Prawnych
               w Kielcach
     /-/ Beata Cedro - Łosak


The UBA has the pleasure of inviting your members to participate in the II UBA Conference on IT-Law to be held on 7 April 2017 at the premises in Kyiv, Ukraine. For more information about event, visit uba.ua/eng/events/2227/.
The Ukrainian Bar Association (UBA) - all-Ukrainian public organization, founded in 2002 to bring together lawyers for a strong and influential professional community, which would become a powerful voice of the legal profession of our country.
We’d appreciate if you share the information about the event among yours members.
Please don’t hesitate if you have any questions.

Yours sincerely,
Viktoriya Krasnova
Event coordinator

Ukrainian Bar Association
5 Mezhigirska street, of. 15,
Kiev, 04071, Ukraine
www.uba.ua
Tel.: +380 (44) 492-88-48
events@uba.ua


Centre of European Law Summer Course in Advanced European Law


Poniżej przekazuję informację o wakacyjnym kursie organizowanym przez Szkołę Prawa Dickson'a Poon'a.

                 Sekretarz
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                w Kielcach
        /-/ Beata Cedro - Łosak


Centre of European Law Summer Course in Advanced European Law
The Dickson Poon School of Law

The Centre of European Law’s 31st summer course in Advanced European Law provides an ideal opportunity for EU Law professionals and interested individuals with prior knowledge of EU Law to spend 8 days updating on current EU Law across a range of subjects.  Tuition is given by KCL academic staff who are experts in their field.
The programme runs from 19 June – 28 June 2017, is held at our Strand campus, which is located in the heart of London’s legal sector and you will meet and network with colleagues from various countries – social events are also included.
Full programme is given below and a booking link can be found here – please do not hesitate to contact me should you have any further queries.
If you are likely to require accommodation in hall of residence or have any other queries then please contact me directly.
We hope it may be of interest to you and/or your colleagues

Kind regards
  Christine