Aktualność

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach 27 maja 2017r.

W sobotę 27 maja br. odbyło się I Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach X Kadencji. Zgromadzenie otworzyła Dziekan Rady Helena Górniak, która przywitała Delegatów.

Obok sprawozdań z działalności Rady oraz wykonania budżetu za rok 2016 krótkie podsumowania z działalności przedstawiła Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny oraz Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Podczas Zgromadzenia przedstawiono założenia do budżetu OIRP w Kielcach na rok 2017 oraz Plan Pracy OIRP w Kielcach na rok 2017.

Dziekan Rady Helena Górniak poinformowała radców prawnych o przebiegu Kongresu Prawników Polskich oraz o inicjatywie Krajowej Rady Radców Prawnych
 w zakresie zmian procedury cywilnej. Dla usprawnienia szybkiego zbierania informacji na stronie internetowej www.kirp.pl zamieszczona została elektroniczna ankieta.

     Dziękujemy Koledze Przemysławowi Witkowskiemu i Koleżance Danucie Leksińskiej – Kaleta za sprawne przeprowadzenie Zgromadzenia, Koleżankom i Kolegom Radcom prawnym za udział oraz Pracownikom Biura za pomoc organizacyjną.


             Sekretarz Rady                                                   Rzecznik Prasowy
Okręgowej Izby Radców Prawnych                    Okręgowej Izby Radców Prawnych
                 w Kielcach                                                              w Kielcach
       /-/ Beata Cedro – Łosak                                          /-/ Elżbieta Molenda

 

GALERIA

Wróć