Aktualność

Zespół ds. promocji zawodu radcy prawnego.

Koleżanki i Koledzy radcowie prawni, aplikanci radcowscy
w ramach powołanej Komisji ds. Mediów i Promocji Zawodu będzie działał zespół ds. promocji zawodu radcy prawnego. Zespół ten jest tworzony od podstaw, poszukujemy zatem osób, które zajmowałyby się działaniami w w/w zakresie. Do podstawowych obowiązków osoby odpowiedzialnej za promocję zawodu należałoby podejmowanie działań z wykorzystaniem w szczególności mediów społecznościowych a także prasy lokalnej mających na celu przybliżenie potencjalnym klientom, zawodu radcy prawnego, tj. jego uprawnień, obowiązków itp.
Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie strategii działań i kontakt z kol. Przemysławem Witkowskim.
Tel 508 448 386
Przemek.witkowski@remove-this.op.pl
Zgłoszenia należy składać do 21 października 2020 r. do godz. 15:00.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak

Wróć