Aktualność

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. ,,Prawo przedsiębiorców w dobie pandemii Covid-19 – problemy i wyzwania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Prawa Collegium Humanum ma zaszczyt zaprosić Państwa na organizowaną w dniu 27 maja 2022 r., o godz. 10:00 w Warszawie (w formie hybrydowej - online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz stacjonarnie w siedzibie Collegium Humanum w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa), Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. ,,Prawo przedsiębiorców w dobie pandemii Covid-19 – problemy i wyzwania”.

Konferencja ma stanowić forum wymiany poglądów zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, jaki i praktyków życia gospodarczego na tematy związane z prawem przedsiębiorców w dobie pandemii Covid-19. Mamy nadzieję, że spotkanie tychże środowisk pozwoli na wieloaspektową analizę problemów w ramach zaproponowanych w tematyce Konferencji obszarów zagadnieniowych. Z tego względu, Konferencję podzielono na sesje naukowe oraz panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych i biznesu.

Pragniemy, aby Konferencja przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów, wzmocnienia istniejących oraz zaowocowała podjęciem wspólnych projektów badawczych.

W załączeniu przesyłam zaproszenie oraz agendę Konferencji.

Uprzejmie proszę o przesyłanie abstraktów i uzupełnionych kart zgłoszenia na adres mailowy: konferencja@humanum.pl

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Konferencji uprzejmie proszę o kontakt z koordynatorem Konferencji Panem dr. Kamilem Stępniakiem: kamil.stepniak@remove-this.humanum.pl.

 

 

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Dyrektora Instytutu Prawa oraz Komitetu Organizacyjnego

mec. Wojciech Chrzanowski

Wróć