Aktualność

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie zapomogi pieniężnej

| Kategoria: Seniorzy

Dnia 14 grudnia 2020 r.

Pilny komunikat do wszystkich naszych seniorów

 

         10 grudnia 2020 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika, Członków Kapituły Funduszu Seniora, Rady Klubów Seniora oraz Przewodniczących Klubów Seniora.

          Przedmiotem wideokonferencji było omówienie sytuacji powstałej po posiedzeniu KRRP, na którym podjęto uchwałę o zawieszeniu Funduszu Seniora do końca 2021 r. Taka uchwała jest konsekwencją sytuacji, jaka zaistniała w związku z pandemią.

          Uwaga! Radcy Prawni emeryci i renciści naszej izby niewykonujący pracy zawodowej, których dochód netto nie przekracza 4.029,00 zł, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, losowej, w związku z koniecznością wykorzystania środków finansowych z budżetu KSF w roku 2020, zwracam się z prośbą o pilne złożenie wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie zapomogi pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2020 r.

          Warunkiem skorzystania z tej pomocy jest wypełnienie (w terminie do dnia 22 grudnia 2020 r.) wniosku - formularza W-2 oraz o-1 (do pobrania na stronie internetowej bądź w siedzibie izby) i złożenie wraz z dokumentacją potwierdzającą trudną sytuację życiową.

 

 

 

Rzecznik Kapituły Funduszu Seniora

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

Grzegorz Karpeta

Wróć