Aktualność

WEBINARIUM - 15.09.23 r. - Problemy związane z dowodami tworzonymi za pomocą technologii (The problems of technologically created evidence)

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału
w szkoleniu:

Termin: 15 września 2023 r., godzina 1600 do 2000

Miejsce: szkolenie w formie webinarium w języku angielskim

Temat: Problemy związane z dowodami tworzonymi za pomocą technologii (The problems of technologically created evidence)

 

 

Wykładowca: Honorowy Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sędzia w stanie spoczynku 14 Dystryktu Sądowego Stanu Teksas John McClellan Marshall

 

Punkty szkoleniowe: 8

 

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu należy składać za pośrednictwem aplikacji OIRP24 Kielce w terminie do 13 września do godziny 15:00.

Portal jest dostępny po zalogowaniu się z dowolnego urządzenia mobilnego z dostępem do internetu. Adres logowania: https://kielce.oirp24.pl/

Po zalogowaniu się do aplikacji należy kliknąć w ikonkę szkolenia następnie dostępne szkolenia i kliknąć na dane szkolenie i zgłoś się na szkolenie.

Aby zalogować się i poprawnie rozpocząć po raz pierwszy prace z aplikacją należy najpierw zresetować hasło: https://kielce.oirp24.pl/Account/ResetujHaslo

Następnie wpisać tam adres mailowy, na który otrzymujecie Państwo korespondencję z Izby. Uwaga! W przypadku nie podania do tej pory adresu mailowego w Izbie, aby możliwe było użytkowanie aplikacji, należy podać go kierownikowi Biura Izby i po uzupełnieniu
w systemie spróbować ponownie.

Aby zaznajomić się z podstawowymi funkcjonalnościami aplikacji można pobrać instrukcję obsługi: https://kielce.oirp24.pl/Instrukcja

W załączniku przekazujemy link do krótkiego filmu informacyjno-szkoleniowego. Dzięki niemu będziecie Państwo wiedzieli jak zacząć obsługę OIRP24Kielce: https://kielce.oirp24.pl/Start

Do zakwalifikowanych radców prawnych zostanie przesłany – na adres e-mail radcy prawnego będący w zasobach Izby – link aktywujący do szkolenia, po sprawdzeniu, czy nie zalega on z opłatą składek członkowskich.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia udziału
w szkoleniu poprzez przesłanie maila odpowiedniej treści na adres izba@remove-this.oirpkielce.pl
w terminie do 13 września do godziny 15:00.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu w formie online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Administratora Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu i adresu e-mail firmie CHATWEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Somolinie (62610), przy ul. Piotrkowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000438812, w celu umożliwienia Państwu udziału w szkoleniu.

 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego

                  i Współpracy Zagranicznej

                          /-/ Marta Śnioch

 

 

Wróć