Aktualność

Szkolenie

Koleżanki i Koledzy,

    Komisja Doskonalenia  Zawodowego i Współpracy Zagranicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach wraz z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zapraszają do udziału w szkoleniu na temat: „Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Kielcach na gruncie KC i KPC”.

Termin: 8 grudnia 2018 r. godz. 1000 do 1400
Miejsce:  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, budynek B - sala konferencyjna („okrąglak”)
Temat:  Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Kielcach na gruncie KC i KPC.
Wykładowca: SSO Barbara Taborowicz-Detka   
Punkty szkoleniowe: 10
Liczba uczestników: 100

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach
za pośrednictwem poczty, faxem 41 3612576 lub e-mailem: obslugaradcow@oirpkielce.pl
w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r.

    W szkoleniach będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział
w szkoleniach na podane wyżej adresy i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

  Przewodnicząca Komisji Doskonalenia                   
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
               /-/ Elżbieta Molenda           

Wróć