Aktualność

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w związku z egzaminem radcowskim, który odbędzie się w dniach 26-29 marca 2019r. i koniecznością oddelegowania dwóch pracowników, w w/w okresie  załatwiane będą jedynie pilne sprawy.


          Sekretarz rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
               w Kielcach
    /-/ Beata Cedro - Łosak

Wróć