Aktualność

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - WYKAZ WYLOSOWANYCH RADCÓW PRAWNYCH I ZASTĘPCÓW RADCÓW PRAWNYCH

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazuję imienny wykaz radców prawnych i zastępców radców prawnych wylosowanych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.


Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
    /-/ Beata Cedro-Łosak

Wróć