Aktualność

ZASADY LOSOWANIA DEKLARACJI UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję Zarządzenie Dziekana Rady OIRP w Kielcach w sprawie powołania Komisji ds. wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Komunika Przewodniczącego w/w Komisji dotyczący zasad losowania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych Starostwach i Miastach na prawach Powiatów w 2021 roku mających siedzibę na terenie działania OIRP w Kielcach.

Sekretarz Rady
OIRP w Kielcach
Beata Cedro-Łosak

 

Wróć