Aktualność

Komunikat Prezesa Klubu Seniora

| Kategoria: Seniorzy

Koleżanki i Koledzy,

z okazji 10 rocznicy utworzenia Klubu Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach zapraszam na okolicznościowe spotkanie w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, przy ul. Przecznica 6/4, we wtorek, 21 lutego, o godz. 12:00.
Porządek spotkania przewiduje:
1. Otwarcie i powitanie przybyłych
2. Skrótowe przedstawienie przez Tadeusza Pióro historii Klubu Seniora
3. Wystąpienie Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych i wręczenie dyplomów
4. Wspólny posiłek
5. Wystąpienie koordynatorów i członków klubu.
Koleżanki i Koledzy zainteresowani skorzystaniem ze zorganizowanego transportu do Kielc proszeni są o telefoniczne uzgodnienie z Koleżanką Małgorzatą Stan-Siewierską (rejon radomski) lub Bogusławą Boyen (rejon tarnobrzeski).
Wybierający przyjazd indywidualny proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu do Pani Kornelii Kanclerz (nr tel.: 41 34 15 604 wew. 25) w terminie do 17 lutego 2023r.

W tym samym terminie proszone są o zbiorowe zgłoszenia koleżanki koordynatorki.

 

Z klubowym pozdrowieniem,
Prezes Klubu Seniora
/-/ Tadeusz Pióro

Wróć