Aktualność

Koleżanki i Koledzy,

bardzo proszę o wnikliwą analizę załączonego pisma Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w zakresie zgłoszonych zmian do kpc.

                 Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
             /-/ Helena Górniak

Wróć