Aktualność

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję wykaz laureatów, którzy zajęli najlepsze miejsce w Olimpiadzie wiedzy o prawie.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Koordynator Zespołu ds. Edukacji Prawnej
   /-/ r.pr. Olimpia Tomaszewska - Kita

Wróć