Aktualność

Informacje o projekcie szkoleniowo - doradczym z prawa zamówień publicznych.

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuje informacje o projekcie szkoleniowo - doradczym z prawa zamówień publicznych.


Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak

Dzień dobry, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym z prawa zamówień publicznych.

W projekcie udział mogą wziąć kancelarie, firmy z województw: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, opolskie, śląskie, łódzkie.Jeżeli działacie Państwo na terenie innego województwa wymagana jest weryfikacja czy są jeszcze wolne miejsca.

INFORMACJE
Szkolenie oraz wsparcie prawne w ramach zamówień publicznych

PRZYJAZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA MŚP
Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2. POWER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
- przedsiębiorstwa z sektora MŚP
- przedsiębiorstwa mające siedziby na terenie w/w województw
- przedsiębiorstwa, które nie zawarły do tej pory umowy z zamawiającym na realizację zamówienia publicznego (min. 80% firm)
- właściciele i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
- projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
- Przygotowanie do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych
- Zapoznanie z zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego
- Praca z ekspertami m.in. mających doświadczenie w pracy u Zamawiających, występowaniu przed KIO
- Możliwość skorzystania z doradztwa związanego z udziałem w konkretnym postępowaniu m.in. wsparcie doradcy w przygotowaniu oferty, napisaniu protestu, przeanalizowaniu SIWZ i umowy
- Omawianie bieżących postępowań

JAKIE SĄ OPŁATY?
- Realizator pokrywa 100% wszelkie koszty za uczestnictwo w szkoleniach

JAK ODBYWAJĄ SIĘ SZKOLENIA?
- Szkolenia odbywają się w trybie online.

ILE TRWAJĄ SZKOLENIA?
- Od jednego do trzech dni (po 7 godzin) w zależności od województwa.

BENEFICJENT PO SZKOLENIU OTRZYMUJE
- Certyfikat znajomości zagadnień związanych z Zamówieniami Publicznymi desygnowany przez PARP.

Szkolenia realizowane są w trybie online. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu szkolenia z trybu online na stacjonarny. Wówczas każdy uczestnik otrzyma odpowiednią informację o miejscu i godzinie szkoleń. W przypadku szkoleń stacjonarnych, każdy uczestnik otrzyma także pełne wyżywienie.

Realizator pokrywa 100% kosztów uczestnika szkolenia. Wystarczy zgłosić swój udział poprzez formularz znajdujący się na stronie. Dodatkowo w ramach szkolenia, każdy uczestnik szkolenia otrzyma wsparcie prawne (~17h) w ramach których będzie mógł przygotować wzorową ofertę.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

Każdy kto ma zarejestrowaną działalność gospodarczą z wybranych województw, oraz pracownicy (przedstawiciele) przedsiębiorstw MŚP.

Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w dofinansowanych szkoleniach.

· Przygotowanie do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych
· Zapoznanie z zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego
· Praca z ekspertami
· Możliwość skorzystania z doradztwa prawnego
· Omawianie bieżących postępowań
· Konsulting w sprawie wykluczeń
· Praktyczne wskazówki dotyczące umów

Realizator pokrywa 100% kosztów uczestnika szkolenia. Dodatkowo w ramach szkolenia, każdy uczestnik szkolenia otrzyma wsparcie prawne (~17h) w ramach których będzie mógł przygotować wzorową ofertę.

Warunkiem skorzystania z dofinansowanych szkoleń jest zgłoszenie kandydata poprzez formularz, oraz podpisanie umowy uczestnictwa. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny, oraz mailowy.

Doradztwo obejmuje wsparcie w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Analiza dokumentacji przetargowej. Ocena SIWZ pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych. Tworzenie dokumentacji przetargowej. Reprezentacja w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W załączeniu niezbędne dokumenty, uprzejmie proszę o ich wypełnienie oraz odesłanie scanem w celu sprawdzenia. Po potwierdzeniu prawidłowości z Naszej strony prosimy o wysłanie dokumentów listem poleconym/kurierem na adres wskazany w osobnym mailu.

Jednoosobowe działalności gospodarcze również mogą brać udział w szkoleniu. Obowiązuje zasada, iż w ramach jednej firmy jedna osoba może wziąć udział.

Jednoosobowe działalności gospodarcze również mogą wziąć udział. Obowiązuje zasada: jedna firma, jedna osoba uczestnicząca.

W wypadku jakichkolwiek pytań służę pomocą. Uprzejmie proszę o potwierdzenie odebrania niniejszego maila.

Kontakt do Państwa pozyskany został z ogólnodostępnych zasobów internetowych. JEŻELI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI PROSZĘ O MAILA ZWROTNEGO ZE WSKAZANIEM WOJEWÓDZTWA, W KTÓRYM PAŃSTWO DZIAŁACIE.

Zgłoszenia należy nadesłać mailowo do 18.10.2020r. wskazując poniższe dane:

· FIRMA
· NIP FIRMY
· IMIĘ I NAZWISKO SZEFA
· TELEFON DO SZEFA
· E-MAIL DO SZEFA
· IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
· TELEFON DO UCZESTNIKA
· E-MAIL DO UCZESTNIKA
· PESEL UCZESTNIKA

Na życzenie wyślemy klauzule informacyjną i komplet dokumentów poglądowych.

Jeżeli okazałoby się, że Państwo się nie kwalifikujecie do udziału to istnieje możliwość skorzystania z udziału w dwudniowym szkoleniu z prawa zamówień publicznych online (certyfikowanym przez Naszą Akademię Edukacyjną VCC) w ramach oferty bazy usług rozwojowych. W wypadku zainteresowania tą opcją proszę o stosownego maila.

Pozdrawiamy serdecznie

Projektanci Biznesu
ul. Warszawska 5/7 (Ip.)
35-205 Rzeszów
Kontakt: +48 733-660-566
NIP: 5170396318
kontakt: +48 733-660-566

Fundacja Małopolscy Projektanci Biznesu
Św. Filipa 23 / 1, 31-150 Kraków
Kontakt: +48 733-660-566
NIP: 6762559499

Wróć