Aktualność

Informacja o badaniu Grupy VVA dla Komisji Europejskiej - ankieta do 15.01.2021 r. Dot. rozporządzenia nt. zobowiązań alimentacyjnych - Maintenance Regulation (No 4/2009)

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informację z Grupy VVA, która prowadzi dla Komisji Europejskiej badanie dot. wdrożenia/problematyki Rozporządzenia nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Beata Cedro- Łosak

 

 

Okręgowe Izby Radców Prawnych

Szanowni Państwo,

w porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Panem Michałem Korwek oraz Przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP Panią Joanną Wisłą-Płonką przekazuję w załączeniu informację z Grupy VVA, która prowadzi dla Komisji Europejskiej badanie dot. wdrożenia/problematyki Rozporządzenia nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Link do rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32009R0004
Grupa VVA ww. badanie prowadzi m.in. w formie ankiety online, kierowanej również do prawników. Ankieta dostępna będzie w języku angielskim do 15.01.2020 r. pod linkiem: https://survey.alchemer.eu/s3/90295274/Study-on-the-application-of-Regulation-EU-No-4-2009-on-jurisdiction-applicable-law-recognition-and-enforcement-of-decisions-and-cooperation-in-matters-relating-to-maintenance-obligations 
Zapraszamy do rozważania udziału w tym badaniu przez radczynie i radców prawnych z Państwa Izb.

Dziękuję i łączę pozdrowienia
Maria Napiontek

Z poważaniem
Maria Napiontek
Specjalista/oficer informacyjny
Komisja Zagraniczna
Komisja Praw Człowieka

Yours sincerely,
Maria Napiontek
Specialist/Information Officer
Foreign Affairs Committee
Human Rights Committee
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4
00-478 Warszawa
Tel. +48 22 821 99 72

The National Bar of Attorneys-at-Law
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4
00-478 Warszawa
Poland
Tel. (+48) 22 821 99 72
 

Wróć