Aktualność

Ankieta

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuje na prośbę Pani Marleny Żukowskiej  informację o ankiecie.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak


Szanowni Państwo

jestem doktorantką na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w Katedrze Postępowania Karnego.
Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie załączonej ankiety, w celu realizacji badań przeprowadzanych w ramach rozprawy doktorskiej pt."Granice prawa do obrony w aspekcie uprawnień oskarżonego w procesie karnym,” która jest przygotowywana pod opieką promotora prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu ankiet i rozesłanie drogą mailową załączonego linku do ankiet wśród radców prawnych znajdujących się na liście.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyQP7iVnGoSVBUkwOjArgf26M2dpDK47wcF4zAFZ3AwQnMnA/viewform?usp=sf_link

Z góry dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

W załączeniu przesyłam podanie wraz z danymi kontaktowymi oraz list polecający prof. dr hab. Cezarego Kuleszy.

Z wyrazami szacunku
Marlena Ewa Żukowska

Wróć