Nieodpłatna pomoc prawna

Koleżanki i Koledzy

 W załączeniu przekazuję pismo Ministerstwa Sprawiedliwości, DSF-XL.692.32.201 z dnia 3 kwietnia br. dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.

 
         Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                 w Kielcach
       /-/ Beata Cedro - Łosak

 


Koleżanki i Koledzy

  W załączeniu przekazuję pismo Ministerstwa Sprawiedliwości, DSF-XL.692.32.201 z dnia 3 kwietnia br. dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

               Sekretarz

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

               w Kielcach

      /-/ Beata Cedro - Łosak


DODATKOWE SKŁADANIE DEKLARACJI - UM KIELCE


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - WYKAZ WYLOSOWANYCH RADCÓW PRAWNYCH I ZASTĘPCÓW RADCÓW PRAWNYCH

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazuję imienny wykaz radców prawnych i zastępców radców prawnych wylosowanych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.


Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
    /-/ Beata Cedro-Łosak


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - DODATKOWE SKŁADANIE DEKLARACJI

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazuję Komunikat w sprawie dodatkowego składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Grójcu Punkt w Mogielnicy


Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
     /-/ Beata Cedro-Łosak


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - Zarządzenie - zmiana składu Komisji


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - Zarządzenie

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazuję Zarządzenie Dziekana Rady OIRP w Kielcach  z dnia 15 listopada 2018r.  w sprawie powołania Komisji ds. wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
    /-/ Beata Cedro-Łosak


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazuję Komunikat w sprawie składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.

Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
    /-/ Beata Cedro-Łosak


W załączeniu przekazuję informację Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP dla radców prawnych w/s zmiany ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

              Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                w Kielcach
         /-/ Beata Cedro - Łosak


Uchwałą Prezydium Rady OIRP w Kielcach z dnia 9 listopada 2017r w sprawie zatwierdzenia list radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.


Wykaz miejsc świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych Starostwach powiatowych


Komunikat w sprawie terminu składania dodatkowych deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


Komunikat w sprawie zasad losowania radców prawnych i zastępców radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.