G75

Noworoczne spotkanie Pań aplikantek i Panów aplikantów,
którzy uzyskali najlepszy wynik egzaminu wstępnego na aplikację 2015.