Kolokwia Roczne

Uchwała Prezydium Rady w sprawie warunków zdawania kolokwiów pisemnych przez aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej „Kolokwium”


Uchwała Prezydium Rady w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Kielcach podczas kolokwiów


Uchwała w sprawie wyznaczenia składu Komisji oraz ustalenia terminu kolokwium dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2019 z zakresu prawa spółek handlowych,prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnegoSkłady Komisji na kolokwia roczne w roku szkoleniowym 2017.


Terminy kolokwiów w roku szkoleniowym 2017