Aktualności

Kampania IBA pt. „Na co komu praworządność?”

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuje informacje dot. kampani pt. „Na co komu praworządność?”

 

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Kielcach 
/-/ Beata Cedro - Łosak

 

 

Okręgowe Izby Radców Prawnych 


Szanowni Państwo,

na prośbę Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka KRRP Pani mec. Magdaleny Witkowskiej chciałabym przekazać, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników IBA prowadzi obecnie kampanię informacyjną pt. „Na co komu praworządność?” Kampania prowadzona jest w języku polskim i kierowana jest przede wszystkim do polskich odbiorców –…

Czytaj więcej

Stała i kompleksowa obsługa prawna Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy

| Kategoria: Dla Radców

Szanowni Państwo,

Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w ramach dodatkowego rozpowszechniania informacji o wszczętej procedurze na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na stałej i kompleksowej obsłudze prawnej Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-168 została zamieszczona pełna treść ogłoszenia o zamówieniu.

 

Pozdrawiam,

Paweł…

Czytaj więcej

Zaproszenie na minispotkanie online realizowane w ramach Europejskiego Dnia Prawnika 2020 pt. "Ciągłość wymiaru sprawiedliwości i prawa człowieka w czasie pandemii".

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuje zaproszenie na organizowane przez Komisję Zagraniczną KRRP minispotkanie online realizowane w ramach Europejskiego Dnia Prawnika 2020 pt. " Ciągłość wymiaru sprawiedliwości i prawa człowieka w czasie pandemii". Spotkanie odbędzię się 27.10.2020 r. o godz. 16.00.

 

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak 

 

Czytaj więcej

Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy”

| Kategoria: Dla Radców

Szanowna Pani 
Radca Prawny Helena Górniak
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
Wielce Szanowna Pani Radco! 


Instytut Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”, którego finał odbędzie się w pierwszej połowie 2021 roku.  
Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy” to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo…

Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w Europejskim Dniu Prawnika 2020.

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuje informację wraz z zaproszeniem do udziału w Europejskim Dniu Prawnika 2020.

Wicedziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Marcin Cecot

Czytaj więcej

Pismo dotyczące możliwości kandydowania na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję  pismo Wiceprezesa KRRP r.pr. Michała Korwek oraz Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Magdaleny Witkowskiej dotyczące możliwości kandydowania na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski wraz z ogłoszeniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wicedziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Marcin Cecot 

 

Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w wyjątkowej w skali kraju Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej (ARWiPS).

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informację o Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej,która odbędzie się w kwietniu 2021.

Wicedziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Marcin Cecot


Szanowni Państwo,
w imieniu stowarzyszenia Center For American Studies (CFAS) działającego we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu mam przyjemność zaprosić członków Państwa Izby – radców prawny i aplikantów – do udziału w wyjątkowej w skali kraju Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej (ARWiPS), która odbędzie się w…

Czytaj więcej

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu:

Termin: 14 listopada 2020 r. godz. 1000 do 1400

Miejsce: szkolenie w formie webinarium

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wykładowca: radca prawny – Ireneusz Żarłok

Punkty szkoleniowe: 8

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy wysyłać na adres e-mail: obslugaradcow@oirpkielce.pl w terminie do dnia 9 listopada 2020r.

W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

Do…

Czytaj więcej

„Digitalizacja kancelarii – nowe szanse i wyzwania”

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informacje o szkoleniu „Digitalizacja kancelarii – nowe szanse i wyzwania”, które odbędzie się w czwartek 29 października 2020 o godz. 11:00.

Wicedziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Marcin Cecot

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Wiceprezesa KRRP pana Zbigniewa Tura poniżej przesyłamy informację z uprzejmą prośbą o jej rozpowszechnienie wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich z Państwa okręgowej izby radców prawnych.

Poniższą informację znajdą Państwo pod linkiem:…

Czytaj więcej

Wykłady online dot. Sądów Własności Intelektualnej.

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informacje o wykładach online dot. Sądów Własności Intelektualnej.

Wicedziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Marcin Cecot


Dziekani Rad
Okręgowych Izb radców Prawnych
Okręgowe Izby Radców Prawnych
Szanowni Państwo,

na prośbę Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Zbigniewa Tura przesyłam w załączeniu zaproszenie Prezesa Urzędu Patentowego RP na wykłady online dot. Sądów Własności Intelektualnej w dniach 16 i 26 października celem rozpowszechnienia tego zaproszenia wśród radców prawnych.

Infor…

Czytaj więcej