Aktualności

Koleżanki i Koledzy,

W ślad za komunikatem zamieszczonym w dniu 18 sierpnia 2017r. na stronie internetowej naszej Izby w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej  i edukacji prawnej przedłożony przez Prezydenta RP Marszałkowi Sejmu, bardzo proszę o zajęcie stanowiska w zakresie proponowanych zmian.

W szczególności proszę o uwagi radców prawnych o uwagi radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną na podstawie cyt. ustawy.

Wszelkie uwagi proszę zgłaszać do dnia 30 sierpnia br.


               Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców…

Czytaj więcej

„Praktyczne wskazówki CCBE w zakresie poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego prawników”

W załączniku przekazuję materiał „Praktyczne wskazówki CCBE w zakresie poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego prawników”

             Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
               w Kielcach
    /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

„Europe’s Plan on Drugs”

W załączeniu przekazuję informację dotyczące sympozjum „Europe’s Plan on Drugs”

              Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                w Kielcach
       /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

SZKOLENIE W CZARNOGÓRZE

| Kategoria: Dla Radców

Kielce, dnia    20 lipca  2017 roku

                               UWAGA

             SZKOLENIE W CZARNOGÓRZE


Koleżanki i Koledzy,
na dzień dzisiejszy są wolne miejsca na szkoleniu w Czarnogórze w dniach od 21 do 28 września 2017 r.
Informujemy, że oprócz  radców prawnych czy aplikantów radcowskich w wyjeździe uczestniczyć mogą osoby  towarzyszące i członkowie rodziny.
Wówczas odpłatność wynosi 3415,00 zł
Należność należy wpłacić na konto SIGMA TOUR Agencja Turystyczna Krzysztof Kaczmarczyk w Kielcach nr 40 1050 1416 1000 0005 0000 9642 z…

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

W załączeniu przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej  i edukacji prawnej przedłożony przez Prezydenta RP Marszałkowi Sejmu

              Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                w Kielcach
       /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

50 Kongres Federacji Adwokatur Europejskich.

Z przyjemnością zapraszam na 50. Kongres Federacji Adwokatur Europejskich (FBE/Londyn 9-11 listopada 2017), która to Federacja reprezentuje 250 Izb Członkowskich z całej Europy z ich 800.000 prawników. FBE działa w oparciu o swój Statut i zaangażowanie jej Członków. Jeśli Twoja Izba nie jest jeszcze Członkiem FBE, to jest rok, aby do nas dołączyć.

FBE promuje supremację prawa, niezależność wymiaru sprawiedliwości i prawo do rzetelnego procesu. Stajemy w obronie praw człowieka w Europie i na świecie. Czynimy to, gdy te zasady są zagrożone w wielu…

Czytaj więcej

MISTRZOSTWA POLSKI PRAWNIKÓW BRYDŻ 15-17.09.2017

Przekazuję informacje dotyczące Mistrzostw Polski prawników w brydżu
Szczegóły oraz karta zgłoszeniowa na www.proactivssa.pl

            Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
             w Kielcach
    /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

Pismo Prezesa Zbigniewa Tura

| Kategoria: Aplikacja

        Aplikanci Radcowscy
Okręgowej Izby Radców Prawnych
             w Kielcach

W związku z pismem Prezesa Zbigniewa Tura, które załączam, uprzejmie proszę o zgłoszenie swoich uwag/ zastrzeżeń do dnia 7 sierpnia 2017 roku do godziny 12:00.
W załączeniu:
1. Pismo Prezesa Zbigniewa Tura z 2 sierpnia 2017 roku.
2.  Pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2017 r.

            Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
             w Kielcach
   /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej