Aktualności

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach 27 maja 2017r.

W sobotę 27 maja br. odbyło się I Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach X Kadencji. Zgromadzenie otworzyła Dziekan Rady Helena Górniak, która przywitała Delegatów.

Obok sprawozdań z działalności Rady oraz wykonania budżetu za rok 2016 krótkie podsumowania z działalności przedstawiła Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny oraz Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Podczas Zgromadzenia przedstawiono założenia do budżetu OIRP w Kielcach na rok 2017 oraz Plan Pracy OIRP w Kielcach na…

Czytaj więcej

Ogłoszenie w/s naboru

W załączeniu przekazuję ogłoszenie w/s naboru na kandydatów na członków Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

              Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
               w Kielcach
      /-/ Beata Cedro - Łosak  

Czytaj więcej

Koleżanki i Koledzy,

bardzo proszę o wnikliwą analizę załączonego pisma Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w zakresie zgłoszonych zmian do kpc.

                 Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
             /-/ Helena Górniak

Czytaj więcej

Kongres Prawników Polskich

Szanowni Państwo,

w ostatnią sobotę, 20 maja w Katowicach, odbył się Kongres Prawników Polskich. Wszystkim Państwu dziękuję za udział w tym ważnym dla całego środowiska prawniczego wydarzeniu.
Pokazaliśmy, że w chwili kryzysu jesteśmy zjednoczeni. Podczas paneli dyskusyjnych przedstawiciele m.in. samorządu radcowskiego dyskutowali o propozycjach zmian mających na celu przyspieszenie procedury sądowej oraz zmian w przepisach prawnych, wpływających na postrzeganie wymiaru sprawiedliwości. Kongres to jednak nie koniec, a początek dyskusji. Owocem…

Czytaj więcej

Szkolenie

Uprzejmie informujemy, że jest jeszcze możliwość udziału w szkoleniu radców prawnych
w dniach 2-3 czerwca 2017r. w Cedzynie.

Zainteresowanych informujemy, że do dnia 30 maja 2017 r. przyjmowane będą dodatkowe zgłoszenia.

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego
              i Współpracy Zagranicznej
                 /-/ Elżbieta Molenda

Czytaj więcej

Prawo 2.0 – jak skutecznie mówić o prawie i o prawach człowieka, aby dotrzeć do świadomości obywatelskiej.

W załączeniu przekazuję  zaproszenie na seminarium  - „Prawo 2.0 – jak skutecznie mówić o prawie i o prawach człowieka, aby dotrzeć do świadomości obywatelskiej”, połączone z otwarciem wystawy - “Prawo w infografice. Prawa i obowiązki pokrzywdzonego w procesie karnym”, które odbędzie się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 2 czerwca 2017 r. w godz. 10.15-13.15. Potwierdzenie uczestnictwa należy zgłosić na adres: d.supel@brpo.gov.pl.

               Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                 w Kielcach
      /-/ Beata…

Czytaj więcej

Ogłoszenie

| Kategoria: Seniorzy

Uprzejmie informuję, że ze względu na planowaną wycieczkę, spotkanie Klubu Seniora w dniu 6 czerwca br. się nie odbędzie.
Więcej informacji w/s    planowanej wycieczki zostanie rozesłanych  drogą listowną do Seniorów  - po uzgodnieniu szczegółów oraz dokonaniu wszelkich formalności.


  Przewodniczący Klubu Seniora
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                 w Kielcach
           /-/ Tadeusz Pióro

Czytaj więcej

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję wykaz laureatów, którzy zajęli najlepsze miejsce w Olimpiadzie wiedzy o prawie.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Koordynator Zespołu ds. Edukacji Prawnej
   /-/ r.pr. Olimpia Tomaszewska - Kita

Czytaj więcej

Konferencja "Aktualne Problemy Prawa Medycznego"

W załączeniu przekazuję zaproszenie na Konferencję "Aktualne Problemy Prawa Medycznego" organizowaną przez Fundację "Ubi societas, ibi ius", która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 roku w Warszawie.

             Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                w Kielcach
       /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

Kongres Prawników Polskich

Uprzejmie informujemy, iż organizatorzy Kongresu Prawników Polskich, który odbędzie się 20 maja br. w godz. 10-17.20  zapewniają transmisję na żywo.
Link do transmisji to: kongresprawnikow.info/index.php/transmisja/

              Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                w Kielcach
      /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej