Aktualności

IV tura - międzynarodowego programu edukacyjnego ERA - "EU litigation for lawyers"

W załączeniu przekazuję informację dot. IV tury - międzynarodowego programu edukacyjnego ERA - "EU litigation for lawyers" w Trewirze/Luksemburgu 1-2.04.2020 r.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Beata Cedro- Łosak


Szanowni Państwo,

w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego kierowanego m.in. do radców prawnych, którego głównym organizatorem jest Akademia Prawa Europejskiego ERA, ogłaszamy ostatni już nabór na dwudniowe seminarium nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers – Litigating EU Law.…

Czytaj więcej

Oferta pracy/współpracy.

Kancelaria z siedzibą w Warszawie, od 10 lat świadcząca kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych,  poszukuje do swojego zespołu do współpracy adwokatów, radców prawnych  lub aplikantów. Oferujemy pracę/współpracę także w systemie zdalnym (poza siedzibą naszej kancelarii).

Od kandydatów oczekujemy wiedzy prawniczej w zakresie:

1. prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek (prywatnych i publicznych),
2. prawa pracy,
4. cywilnych postępowań sądowych,

Konieczna jest znajomość języka…

Czytaj więcej

Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020r. wchodzi w życie uchwała KRRP nr 151/X/2019 z dnia 31 maja 2019r. zgodnie z którą zwolnieni z obowiązku uiszczania składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej są:

radcowie prawni będący emerytami lub rencistami lub pobierający świadczenie przedemerytalne lub pobierający świadczenie pielęgnacyjne, niewykonujący zawodu radcy prawnego – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą radę okręgowej izby radców prawnych o zaistnieniu okoliczności…

Czytaj więcej

Stanowisko Prezydium KRRP z 24.01.2020

| Kategoria: Dla Radców

w załączeniu przekazuję  stanowisko Prezydium KRRP z dnia 24 stycznia br.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro- Łosak

Czytaj więcej

Spotkanie z Koordynatorem d/s mediacji.

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję zaproszenie na spotkanie z Koordynatorem d/s mediacji Sądzie Okręgowym w Radomiu.


Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
/-/ Beata Cedro- Łosak

 

Czytaj więcej

Plan działalności Klubu Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach na rok 2020 przyjęty przez Radę Klubu Seniora w dniu 13 stycznia 2020r.

| Kategoria: Seniorzy

Styczeń

07.01.2020r. – Spotkanie rejonowe w Kielcach
13.01.2020r. – Rada Klubu Seniora w Kielcach
31.01.2020r. – Spotkanie Rejonowe w Radomiu

Luty

04.02.2020r. – Spotkanie Rejonowe w Kielcach
28.02.2020r.- Spotkanie Rejonowe w Radomiu

Marzec

03.03.2020r. – Ogólnoizbowe spotkanie Klubu Seniora w Kielcach
27.03.2020r. – spotkanie rejonowe w Radomiu

Kwiecień

04.04.2020r. – Rejonowe spotkanie „Wielkanocne” w Tarnobrzegu
07.04.2020r. – Jednodniowa wycieczka autokarowa po rejonie wschodniej kielecczyzny
6-10.04.2020r. - Rejonowe spotkanie…

Czytaj więcej

V Torunski Przegląd Orzecznictwa Podatkowego UMK w Toruniu

| Kategoria: Dla Radców

Ośrodek Studiów Podatkowych Uniwersyteu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na kolejną konferencję podatkową: V Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (6-7 marca 2019 r.). Referat wprowadzający pt. "Ulga meldunkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 126 w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 i 2008) w orzecznictwie sądów administracyjnych – zagadnienia materialnoprawne i procesowe" wygłosi tradycyjnie Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski.
Więcej informacji:
www.law.umk.pl/osf/ lub:
www.law.umk.pl/osf/ko…

Czytaj więcej

Szkolenie - 18 stycznia 2020 roku

Koleżanki i Koledzy,

styczeń 9, 2020

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu:

Termin: 18 stycznia 2020 r. godz. 1000 do 1400

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach
ul. Jagiellońska 109 a - Sala 727

Tematyka:

1. Postępowanie w sprawach karnych międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekstradycji czynnej i biernej, wydania i wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania, przejęcia i przekazywani orzeczeń dotyczących kary…

Czytaj więcej

Ślubowanie

“Ślubuję uroczyście, że jako aplikant radcowski przyczyniać się będę do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki aplikanta wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości.”

– słowa te w dniu 13 stycznia 2020 roku wypowiedziało 38 aplikantów radcowskich, którzy tym samym rozpoczęli zobowiązujący ale wspaniały okres w swoim życiu.

Zebranych powitała  Dziekan Rady  r.pr. Helena Górniak,…

Czytaj więcej

XXXVII Tradycyjny Rajd Prawników "TeRaPia bieszczadzka" 9-14 czerwca 2020r. w Bystrem

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informację o organizowanym przez Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia Prawników Polskich w Rzeszowie XXXVII Tradycyjnym Rajdzie Prawników.

Sekretarz rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro- Łosak

Czytaj więcej