Aktualności

KOMUNIKAT

W dniu 2 grudnia 2016 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach podjęła uchwałę Nr 60/X/2016 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania opiekunów praktyk i patronów. W załączeniu przedkładam treść wskazanej Uchwały.

       Sekretarz Rady
     OIRP w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej