Aktualności - Strona 73 z 74

Pierwszy kwartał u Seniorów w Kielcach

| Kategoria: Seniorzy

Co miesiąc spotykaliśmy się w lokalu Izby . W tych spotkaniach klubowych uczestniczyło każdorazowo od 14 do 21 osób . Odnotowaliśmy , że w tym roku przybyło do naszego grona  4 nowe osoby .

Po tych dwunastu już od 2015 roku spotkaniach klubowych mamy ponad 20 „ stałych bywalców” . co cieszy na równi z nowo włączającymi się do Klubu .

Gościliśmy Panie  Dziekan Helenę  Górniak  i  Rzecznika Kapituły Funduszu Seniora przy K. R. R. P. Grażynę Brzezińską .

W tym roku duże akcenty towarzyszyły  Dniu Kobiet . Najpierw piętnaścioro z nas obejrzało w…

Czytaj więcej

Uwaga! Wycieczka do Wilna!

| Kategoria: Seniorzy

Klub Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach organizuje wycieczkę do Wilna  w dniach od 11-14 maja 2017 r. Zapraszamy do udziału Seniorów oraz wszystkich innych członków naszej korporacji wraz z osobami towarzyszącymi. Koszt wycieczki to 780,00zł, który obejmuje przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 kolacje, 1 obiad, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę pilota – przewodnika na trasie.

W programie wycieczki przewidziane jest zwiedzanie Wilna i w drodze powrotnej Troków. Szczegółowy program wycieczki przekazuję w załączeniu. Zarówno w…

Czytaj więcej

LawBay aplikacja dla radców prawnych.

| Kategoria: Dla Radców

LawBay, dedykowana radcom prawnym i pozostałym prawnikom bezpłatna, mobilna aplikacja na smartfony, dzięki której na bieżąco można śledzić prawnicze szkolenia, konferencje i wydarzenia integracyjne odbywające się zarówno w Polsce, jak i za granicą jest już dostępna! Można ją pobrać zarówno na system iOS, jak i Android.
Aplikacja Law Bay jestem projektem Komisji Zagranicznej IX kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Powstała ona dzięki dofinansowaniu Krajowej Rady Radców Prawnych na „najlepszy projekt zagraniczny”. Propozycja…

Czytaj więcej

Informacje Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o obowiązkach radców prawnych

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję informację Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o obowiązkach radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265).

Czytaj więcej

Uchwała Nr 21/X/2017

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję Uchwałę Nr 21/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału.


             Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
               w Kielcach
    /- / Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej


Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami _ Urząd Patentowy RP UPRP:0005038

| Kategoria: Dla Radców

W związku z możliwością prowadzenia przez radców prawnych, postępowań przed Urzędem Patentowym RP w zakresie objęcia ochroną znaków towarowych,
uprzejmie proszę  o zapoznanie się z załączonym ostrzeżeniem.

         Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
              w Kielcach
    /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

W dniu 2 grudnia 2016 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach podjęła uchwałę Nr 60/X/2016 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania opiekunów praktyk i patronów. W załączeniu przedkładam treść wskazanej Uchwały.

       Sekretarz Rady
     OIRP w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

Nowelizacja przepisów podatkowych od dnia 1 stycznia 2017r.

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy,

W załączeniu przekazuję korespondencję od Wiceprezesa KRRP Leszka Korczaka oraz informację OBSiL dotyczącą nowelizacji przepisów podatkowych wprowadzającej odpowiedzialność solidarną pełnomocników dokonujących zgłoszenia rejestracyjnego VAT.


  Sekretarz Rady

Czytaj więcej

Uchwała Nr 315/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 października 2016 r.

| Kategoria: Aplikacja

w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2017.

Czytaj więcej