Aktualność

Wycieczka na Górny Śląsk

| Kategoria: Seniorzy

 

Koleżanki i Koledzy

W naszym rocznym planie działalności na 2022r. umieściliśmy wycieczkę na Górny Śląsk w czerwcu.

            Przedstawiam otrzymany z GOLD TOUR Kielce program wycieczki „Katowice
 i okolice” w dniach 15-16 czerwca 2022r.

            Mogą wziąć w niej udział zarówno członkowie Klubu Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, jak też osoby towarzyszące.

            Bezpośrednim organizatorem z ramienia Klubu Seniora jest Koleżanka Halina Cyranowska, do której należy w terminie do 13 maja 2022r. zgłosić uczestnictwo
( tel. 508 339 971). Niezależnie od zgłoszenia telefonicznego każdy z uczestników zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Gold Tour w terminie do 14 maja 2022r. zaliczki w kwocie 200,00zł gotówką w biurze Agencji w Kielcach lub przelewem na jej rachunek bankowy podany w programie wycieczki.

            Uprawnieni członkowie Klubu Seniora przy OIRP w Kielcach otrzymają dofinansowanie do kosztów wycieczki. Kwota dofinansowania będzie znana po zakończeniu rekrutacji uczestników wycieczki, w zależności od liczby osób.

            Osoby towarzyszące zobowiązane są do uiszczenia dopłaty do ceny wycieczki
w terminie podany  im przez organizatorów.

 

Prezes Klubu Seniora

   /-/ Tadeusz Pióro

Wróć