Aktualność

Wycieczka do Budapesztu

| Kategoria: Dla Radców

  

Koleżanki i Koledzy

Plan działalności Klubu Seniora na rok bieżący przewidywał w miesiącu wrześniu wycieczkę do Wiednia.

Ze względu na niemożliwe do spełnienia przez nas warunki finansowe postawione przez Organizatorów impreza ta nie doszła do skutku.

Niejako w zastępstwie otrzymaliśmy propozycję wyjazdu na Węgry – program w załączeniu.

Współorganizatorem tej wycieczki  z ramienia naszego Klubu jest Kol. Halina Cyranowska tel. 508 339 971. Chętni do wzięcia udziału proszeni są o zgłoszenie się telefoniczne do Kol. Haliny Cyranowskiej  w terminie do 30.08.2022r..

Niezależnie od tego należy uiścić zaliczkę na rzecz Gold Tour sp. z o.o. w kwocie 800zł w terminie do 31.08.2022r. na konto tej agencji lub w jej biurze, wskazane w załączonym programie. Pozostała kwota do pełnego kosztu wycieczki ma zostać wpłacona w terminie do 15.09.2022r.

W wycieczce mogą wziąć udział także osoby towarzyszące członkom naszego Klubu. Impreza ta nie będzie dofinansowana ze środków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.

 

z Klubowymi pozdrowieniami

/-/ Tadeusz Pióro

Wróć