Aktualność

Przypominamy, że 2020r. jest ostatnim w cyklu szkoleniowym obejmującym lata 2018-2020, w trakcie którego radca prawny ma obowiązek uzyskania 40 punktów szkoleniowych.

| Kategoria: Dla Radców

Ponadto informuję, że zgodnie z § 11 Uchwałą Nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015r Krajowej Rady Radców Prawnych. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (tj. Uchwała Prezydium KRRP Nr 295/X/2018 z dnia 12 lipca 2018r..), nieuzyskanie przez radcę prawnego minimalnej wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego, co może spowodować odpowiedzialność dyscyplinarną radcy prawnego  - na podstawie art.  64 Ustawy o radcach prawnych (§17 ust. 2 Regulaminu).

Wicedziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
Marcin Cecot

 

Wróć