Aktualności

Koleżanki i Koledzy,

Informuję, że w dniach 26-29 marca 2019r. odbył się egzamin radcowski.

Do egzaminu przystąpiło:
-       36 osób po ukończonej aplikacji radcowskiej, pozytywny wynik uzyskało 29 osób – zdawalność 80%,
-       14 osób na podstawie art. 25 Ustawy o radcach prawnych, wynik pozytywny uzyskało 5 osób – zdawalność 35%

Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu serdeczne gratuluję.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
/-/ Helena Górniak

Czytaj więcej

Uprzejmie informuję,

że w dniu 29 kwietnia 2019r. ( poniedziałek) biuro Izby czynne będzie w godzinach 9.00-17.00, natomiast w dniu 2 maja 2019r. ( czwartek)  biuro Izby będzie nieczynne.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Informuję, że w dniach 13-14 czerwca 2019r.odbędzie się  Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Prywatnego Międzynarodowego, który Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach objęła swoim patronatem.

Więcej szczegółów dot. Zjazdu na stronie: https://zjazdppm.umk.pl/pages/main_page/

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

Podziękowania

Podziękowania dla  radców prawnych i aplikantów radcowskich,
którzy wzięli udział w programie "Świadomy swoich praw obywatel" w 2018r.


      Bardzo dziękuję radcom prawnym i aplikantom radcowskim, którzy w 2018 roku uczestniczyli w programie "Świadomy swoich praw obywatel".   

     Dziękuję, że przybliżyliście uczniom drogę dojścia do zawodów prawniczych oraz przedstawiliście  jaki występuje  ich podział  podkreślając rolę zawodu radcy prawnego.  Być może przyczyniliście się do tego, że ktoś z młodych słuchaczy w przyszłości obierze tę…

Czytaj więcej

VII Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej

| Kategoria: Dla Radców

w załączeniu przekazuję zaproszenie na VII Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej.


              Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
               w Kielcach
       /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej


Koleżanki i Koledzy

| Kategoria: Dla Radców

 W załączeniu przekazuję pismo Ministerstwa Sprawiedliwości, DSF-XL.692.32.201 z dnia 3 kwietnia br. dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.

 
         Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                 w Kielcach
       /-/ Beata Cedro - Łosak

 

Czytaj więcej

Szkolenie organizowane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu  przekazuję ogłoszenie o szkoleniu organizowanym przez  Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych, które odbędzie się w dniu 31 maja 2019r.

            Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
               w Kielcach
       /-/ Beata Cedro-Łosak

Czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy

 W załączeniu przekazuję pismo Ministerstwa Sprawiedliwości, DSF-XL.692.32.201 z dnia 3 kwietnia br. dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

              Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych                  w Kielcach        /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie - Sieć Ogólnopolska Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu  przekazuję zaproszenie na spotkanie i szkolenie Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 30.05. – 01.06.2019.

            Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
              w Kielcach
        /-/ Beata Cedro-Łosak

Czytaj więcej