Strona G³ówna
Aktualno¶ci
Egzamin radcowski
Rada OIRP
Akty Prawne
Dla Radców
Lista Radców
Aplikanci
Dla kandydatów na aplikacjê
Lista Aplikantów Radcowskich
Szkolenia
Komunikaty
Galeria
Lista lekarzy s±dowych
Szukaj
Mapa witryny
Odeszli
Archiwum
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
Liczba ods³on


Liczniki


Witamy na stronie Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
Siedziba:
25-513 Kielce, ul. Przecznica 6 lok. 4

Biuro czynne w godzinach:
poniedzia³ek             - 11.00 - 19.00  (Ksiêgowo¶æ od 10:00 - 18:00)
czwartek                   - 8.00 - 19.00  (Obs³uga Radców 8.00-16.00
                                                            Obs³uga Aplikantów 11.00-19.00                                                                                        Ksiêgowo¶æ od 8:00 - 18:00)
wtorek, ¶roda, pi±tek  - 8.00 - 16.00


ZMIANA GODZIN PRACY - OKRES WAKACYJNY


Kole¿anki i Koledzy,

uprzejmie informujê, ¿e w okresie wakacyjnym tj. od 20 lipca 2015r. do 28 sierpnia 2015r.
ulegaj± zmianie godziny pracy Biura Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
Biuro Izby w dniach od 17 lipca 2015r. do 28 sierpnia 2015r. czynne bêdzie w nastêpuj±cych godzinach:

Poniedzia³ek                   -            900  -     1700
Wtorek, ¦roda, Pi±tek   -            800  -     1600
Czwartek                        -            800  -     1700

Dziekan Rady OIRP w Kielcach Helena GórniakKONTAKT TELEFONICZNY:
Obs³uga Radców Prawnych  41 341 56 04 wew. 20
Ksiêgowo¶æ     41 341 56 04 wew. 21
Obs³uga Aplikantów    41 341 56 04 wew. 22
Obs³uga Rzecznika Dyscyplinarnego 41 341 56 04 wew. 25
Obs³uga Klubu Seniora 41 341 56 04 wew. 25
Obs³uga OSD 41 341 56 04 wew. 22
                       FAX 41 361 25 76
e-mail: oirp_kielce@radca.lex.pl
Numer konta Izby : 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940
NIP:    657-17-68-097

                         SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!Wy¶wietl wiêksz± mapê